Hveiti

refining life

Lidegaard: Energiforhandlinger på fire uger

Klimaminister Martin Lidegaard (R) vil indkalde til energiforhandlinger i midten af november – og håber på forlig allerede inden jul, skriver Niels Th. Dahl i Altinget | Energi og Klima den 12. oktober efter et interview med ministeren.

Når energiforhandlingerne om et nyt energiforlig starter til efteråret kommer det til at foregå i lyntempo.

Klimaminister Martin Lidegaard (R) forventer at kunne indkalde Folketingets partier til forhandlinger i midten af november, og har samtidig en meget ambitiøs plan om at nå en aftale inden jul, udtaler han i et interview med Altinget | Energi & Klima.

Energiforlig øverst på dagsordenen

Der er flere grunde til at energiforliget står øverst på ministerens dagsorden. For det første udløber det nuværende energiforlig til nytår, og for det andet presser store dele af energibranchen på for at få rammerne for de kommende års energipolitik på plads.

Efter valget har særligt Venstre gjort det klart, at partiet ikke deler den nye regerings målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2020 med 40 % i forhold til 1990, og at partiet ikke vil stemme for forslag, som gør det dyrere at være dansker. I hvert fald ikke dyrere, end VK-regeringen selv lagde op til i sit forslag.

Klimaministeren tror dog fortsat på et forlig og nedtoner forskellene på den nye og den gamle regerings energipolitiske mål:

"Vi skal huske, at energiforhandlingerne jo ikke handler om målsætningen om de 40 %. Dem tager vi fat på, når vi senere skal forhandle en klimalov. Det her bliver en ren energiforhandling, som vil stå på skuldrene af den tidligere regerings udspil. Det udspil ville i sig selv give en reduktion på 30 % i 2020. Og det er rigtigt, at vi gerne vil gå lidt længere end VK-regeringen på energibesparelser og vind - men ikke dramatisk meget mere. Vi tager den samlede buket fra VK-regeringen, fjerner et par tidsler og sætter et par store, flotte roser i i stedet. Vi håber, at den samlet set bliver så flot, at oppositionen ikke kan sige nej," udtaler Martin Lidegaard.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.