Hveiti

refining life

Læserbrev: Martin Lidegaard om klimadebatten

I et læserbrev i Jyllands-Posten den 6. december sammenligner klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, Jyllands-Posten måde at skrive om regeringens energiudspil med en amerikansk senator af den republikanske slags – altså en klimafornægter.

Martin Lidegaard skriver i artiklen ”Fornægteren i blækhuset” at til trods for, at store dele af erhvervslivets brancheorganisationer har kaldt udspillet ambitiøst og balanceret - dog med visse knaster - er der i lederskribentens øjne tale om intet mindre end en »national tragedie«, hvor »vedvarende energi ulykkeligvis er blevet endnu en politisk undskyldning for brandskatning.« For ikke at glemme den »skattemassakre« og de »tvangsforanstaltninger«, som regeringen nu har sat i værk.

Læs analyserne

Martin Lidegaard slår fast at han kunne forstå hvis kritikken gik på de øgede udgifter, som investeringer i vedvarende energi- og energieffektiviseringer nødvendigvis medfører. Det er en relevant problematik, men han anbefaler dog lederskribenten at læse de samme energipolitiske analyser, som politikere og andre gør. 

Som eksempel bruger han dette års World Energy Outlook fra det internationale energiagentur (IEA), der eksplicit advarer om ustabile og stigende priser på fossile brændstoffer og opfordrer medlemslandene til at satse på energieffektivitet og vedvarende energi for at sikre stabil og økonomisk forsvarlig energiforsyning som grundlag for fremtidens vækst og velstand.

Tænk stort

Martin Lidegaard mener at vi bør gøre det, som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen satte i værk, da han talte ved Venstres landsmøde tilbage i 2008: 

»Danmark er et lille land, men lad os tænke stort. Lad os tage et grønt kvantespring, lad os skabe en ny grøn vækst og tusindvis af grønne arbejdspladser. Lad os gøre Danmark til en grøn vindernation.«

Som Anders Fogh også nævnte i sin tale dengang, så koster den grønne omstilling en investering på den korte bane. I regeringens udspil er prisen 5,6 mia. kr. i 2020, når det er allerdyrest - dertil kommer private investeringer. 

Men det koster også noget at lade være. Faktisk kan det vise sig at blive dyrere at lade stå til i takt med, at efterspørgslen og priserne på fossile brændsler fortsætter med at stige. 

Gevinsterne ved en ambitiøs grøn omstilling kan der nemlig ikke rykkes ved. Med regeringens udspil vil vi for eksempel - med et konservativt skøn - spare udgifter til især olie og kul til en værdi af 6,9 mia. kr. i 2020. 

Læg dertil en positiv beskæftigelseseffekt allerede på den korte bane, en markant reduktion i CO2-udledningen og store eksportmuligheder for danske virksomheder.

Dårlige vaner

Det her handler ikke kun om ”ædelmodighed” ift. at redde klimaet. Det er én positiv effekt, men det handler mindst lige så meget om at sikre dansk erhvervsliv og danske borgere en stabil, ren og økonomisk fornuftig energiforsyning mange år ud i fremtiden. Den chance må vi ikke forspilde. Frygten for forandring stiller sig ofte i vejen for at gøre op med dårlige vaner. Det bør ikke ske i dansk energipolitik, slutter Martin Lidegaard.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.