Hveiti

refining life

Ny rapport om soja og palmeolie sætter fokus på dansk landbrug

Dyrkning af sojabønner til dansk landbrug fylder et areal på Sjællands størrelse i Sydamerika, skriver Hanne Kokkegård og Helge Røjle på DR den 11. april.

Arealet bliver brugt til produktion af sojabønner, som Danmark årligt importerer 1,5 millioner ton af til husdyrfoder, kan man læse i artiklen "Foder til danske dyr skader mennesker og natur i Sydamerika."

Det koster regnskov, belaster CO2-udledningen og dyre- og plantearter går tabt. Samtidig bliver der brugt sprøjtemidler, som er forbudt i EU, fordi de både ødelægger naturen, og kan gøre folk alvorligt syge.

Det fortæller en ny dansk rapport fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet.

Dansk landbrugs svar skuffende

Rapporten om sojabønner og palmeolie har været sendt til høring blandt andet i de danske landmænds organisation, Landbrug & Fødevarer.

Det fik administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer Søren Gade, til at forklare at man var klar til at stille krav til produktionen af soja.

Men i en pressemeddelelse fra organisationen i går eftermiddag viser det sig, at man i første omgang kun vil forpligte sig til at købe certificerede soja svarende til 3-4 % af den samlede import.

Og det er for dårligt, mener Danmarks Naturfredningsforening, DN, og WWF, som i artiklen "WWF og DN: Ny soja-melding er ynkelig" beskriver Landbrug & Fødevarers udmelding som pinlig, utilstrækkeligt og skuffende.

Dansk produceret bæredygtigt alternativ

Også hos Hveiti oplever vi at Landbrug & Fødevarer har den holdning at vi skal blive ved med at eksportere vores overskuds-korn og importere protein. Det korn vi eksporterer indeholder 10-11 % protein, som kan udnyttes gennem en bioraffineringsproces, hvor man samtidig bruger de andre dele af kornet til fødevarer og bioethanol. 

Man opnår på denne måde en optimal udnyttelse af råvaren, og kan med et dansk bæredygtigt produceret protein produkt erstatte ca. 8 % af Danmarks sojaimport. L&F kender til potentialet i den kommende produktion, Hveiti, men har valgt ikke at støtte op om den.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.