Hveiti

refining life

USA’s miljøstyrelse: Bioethanol påvirker ikke fødevarepriserne

Efter omfattende analyser slog den Amerikanske Miljøstyrelse i går fast, at USA’s brug af majs til bioethanol ikke påvirker fødevarepriserne.

Miljøstyrelsen har foretaget omfattende analyser i samarbejde med de amerikanske landbrugs og energiministerier, og har konkluderet at der ikke er grundlag for at begrænse brugen af ethanol, da analyser viser at ethanol ikke har en negativ effekt på fødevarepriserne. 

500 senarier analyseret

Den amerikanske miljøstyrelse har analyseret 500 forskellige senarier, og i 89 % af tilfældene havde den amerikanske biobrændstofpolitik ingen påvirkning på hverken råvarepriser, fødevarepriser eller brændstofpriser. 

Hvis man ser på alle 500 senarier - inklusiv de 11 % hvor biobrændstofpolitikken havde en indvirkning på markederne - var den gennemsnitlige ændring i kornpriserne 7 cent pr. 36 liter, hvilket svarer til mindre end én procent ændring i kornprisen. 

Medregning af co-produkterne

Meddelelsen fra den amerikanske miljøstyrelse viser, at til trods for at man i USA udnytter omkring 40 % brutto – ca. 26 % netto efter brug af co-produkter til dyrefoder - af de amerikanske majsafgrøder til produktion af biobrændstoffer, påvirker den amerikanske biobrændstof-politik ikke fødevarepriserne.

Dette understreger vigtigheden i at værdien af co-produkterne bliver medregnet, når man beregner mængderne af råvarer brugt til produktion af biobrændstoffer.

Hveiti kommer på årsbasis til at bruge omkring 460.000 tons foderhvede i bioraffinaderiet. Heraf sendes omkring 175.000 tons tilbage til markedet i form af kraftfoder og fibre til bl.a. morgenmadsprodukter.

Dette svarer til at Hveiti sender 38 % af råvaremængden tilbage til markedet.

Baggrund

USA blev i sommer ramt af den værste tørke i mange år – en tørke som gik hårdt ud over majsproduktionen – hvorfor otte amerikanske stater indgav et krav til Miljøstyrelsen om at ophæve det mandat, som kræver at al benzin iblandes biobrændstoffer. 

Grundlaget for dette krav var at staterne mente at den dårlige høst og ethanol-industriens store forbrug af majs, drev fødevarepriserne i vejret. 

Miljøstyrelsen slog fast at selvom tørken er gået hårdt ud over især husdyrproducenterne, så er der ikke grundlag for at begrænse brugen af biobrændstoffer, da den har lille, hvis nogen, indvirkning på efterspørgsel på ethanol eller på energipriserne. 

Download
Pressemeddelelse fra ePURE

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.