Hveiti

refining life

Debatten om fødevarer vs. biobrændstof ignorer realiteterne om biobrændstof

Produktionen af biobrændstof er ikke skyld i høje og ustabile priser. Disse er forårsaget af grundlæggende markedsforhold så som oliepriser, valutakurser, ekstremt vejr og handelspolitiske restriktioner, skriver Copa Cogega i en pressemeddelelse 18. juni.

Dette bliver slået fast i en ny undersøgelse - “Do biofuels contribute to price volatility and food insecurity?” af professor Michael Schmitz fra Universitet i Giessen, Tyskland.

Lokale markeder i udviklingslande bliver jævnligt afskåret fra udsving i de globale landbrugspriser. De seneste års store prissvingninger på det globale landbrugsmarked har kun haft minimal effekt på de regioner, hvor folk lider af hungersnød. 

Afkoblingen af markederne i udviklingslandene fører ofte til en intensivering af hungersnød,” udtaler professor Michael Schmitz. ”Sult og fattigdom er derimod resultatet af en dårlig regering, korruption, borgerkrige og ekstremt vejr.

For nogle udviklingslande og vækstøkonomier er biobrændstof faktisk en kilde til øget eksportindtjening og sparet importudgifter til fossil energi, udtaler Schmitz. 

Professor Jo Swinnen fra Universitet I Leuven udtaler at NGOer og store internationale organisationer har foretaget et drastisk kursskifte i de seneste år. Mens lave globale landbrugspriser indtil 2006 blev set som at medvirke til global sult, er de høje globale landbrugspriser siden 2009 blevet bebrejdet for at medvirke til global sult. 

"NGO'er har iværksat denne komplette omlægning af deres argumentation, hvilket rejser spørgsmål om, hvor gyldige argumenterne fra før 2006, og siden 2009 virkelig er," siger Swinnen. Swinnen har bl.a. været Lead Economist i Verdensbanken og rådgiver for Europa-Kommissionen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). 

"En mere differentieret undersøgelse end den der i øjeblikket gennemføres af NGO'erne er afgørende, også når det kommer til biobrændstof," udtaler Swinnen.

Download
Download pressemeddelelsen her:

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.