Hveiti

refining life

FN's generalsekretærs store mål for 2014: Året for klima-handling

Denne post af FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, er en del af en serie, hvor indflydelsesrige personer på LinkedIn vælger én ide, som de mener vil forme 2014.

Ban Ki-moon

Min store ide er ikke ny. Den er i det store og hele heller ikke min. Men det er en ide som kommer til at være hovedfokus for mit arbejde det næste år, og en ide som jeg tror dybt på. I 2014 er vi nødt til at vende den største kollektive udfordring som menneskeheden står overfor – klimaændringer – til den største mulighed for fælles fremskridt mod en bæredygtig fremtid. Næste år er året for klima-handling. 

Vi kan ikke udsætte det længere. Vores håb om at udrydde fattigdom, nå 2015-udviklingsmålene, og implementere en ambitiøs udviklingsagenda som rækker ud over 2015, afhænger af at vi håndterer udfordringen med klimaændringer nu. Omkostningerne ved ikke at gøre noget vil kun stige. 

Verdens lande er blevet enige om at afslutte en ambitiøs global bindende klimaaftale inden 2015. Men der er en stejl stigning forude og 2014 bliver et afgørende år for at generere den handling og momentum som skal til for at drive os fremad. 

Indlandsisen smelter, vandstanden i havene stiger, og havene bliver mere og mere forurenede. Drivhusgasudledningen bliver ved med at stige – vi er de første mennesker som ånder luft der indeholder 400 dele per million af kuldioxid (parts per million). Ekstremt vejr – hedebølger, oversvømmelser, tørke og tropiske storme – bliver hyppigere og alvorligere.

Vi behøver ikke se længere væk end den nylige katastrofe i Fillippinerne. Over hele verden står folk nu ansigt til ansigt med konsekvenserne af global opvarmning. 

Videnskaben er ikke i tvivl. Menneskelig aktivitet er hovedårsagen til klimaændringerne. Vi kan ikke give naturen skylden.

At møde udfordringen med klimaændringer er næste års store ide. Men det er også fremtidens store ide – for menneskets fremtid og for vores planets fremtid. Det er et betydningsfuldt ansvar vi bærer på vores skuldre, men jeg tror fuldt og fast på, at hver og en af os kan blive ledere i kampen mod klimaændringer, i promoveringen af bæredygtig udvikling og opbygningen af et liv med værdighed for alle. 

Fremtidige generationer vil dømme vores handlinger på dette område. I 2014 har vi chancen for at træde over på den rigtige side af historien. Lad os tage den.

Læs hele indslaget her.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.