Hveiti

refining life

Det globale marked for biobrændstof vil fordobles til $185 milliarder inden 2021

Stigende bekymringer relateret til energisikkerhed og klimaændringer har fået mere end 38 nationale regeringer til at lovgive om iblanding af biobrændstof for at fremskynde udbredelsen af produktion og forbrug af biobrændstof, skriver Pike Research 11/10.

Der ligger et stort potentiale i biobrændsler til erstatning af en stor del af de fossile brændsler, især i transportsektoren. Ifølge en ny rapport fra Pike Research vil den øgede produktion og forbruget af biobrændsler mere end fordoble industriens markedsværdi inden for det næste årti. Cleantech firmaet forudser at det globale marked vil for biobrændsler vil stige fra $ 82,7 milliarder i 2011 til $ 185,3 milliarder i 2021.

Senior analytiker Mackinnon Lawrence udtaler at der stadig er en del udfordringer som skal overvindes inden dette sker. Disse udfordringer gælder især konventionelle biobrændstoffer (1. generation) som er hæmmet af sociale og miljømæssige hensyn, og prisparitet og adgang til finansiering som forbliver en vedvarende hindring for avancerede biobrændstoffers (2. generation) opskalering, hvilket betyder at dette skal overvindes, hvis industrien skal holde trit med nye mandater," udtaler han.

Pike Research’s analyse indikerer at langt størstedelen af aktørerne i branchen er sikre på at produktione og forbruget af biobrændsler vil stige i både I og U-lande over det næste årti. Dog forventes uforholdsmæssig råvareadgang at føre til en øget global handel med biobrændstoffer, med lande som Brasilien som spirende central leverandør til verdensmarkedet.

Pike Research’s rapport, “Biofuels Markets and Technologies”, kommer med en dybdegående analyse af de globale bioethanol og biodiesel muligheder, samt en evaluering af de udfordringer som markedet står over for.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.