Hveiti

refining life

Rapport: EU missede egne mål for vedvarende energi

Medlemslandene har ikke nået de ambitiøse mål for vedvarende energiproduktion og biobrændstoffer, de selv har sat, viser en ny rapport, skriver Ulrik Andersen på ing.dk den 15. februar 2012.

Selvom der i 2010 blev installeret flere solceller i EU end nogensinde før, har EU ikke kunnet nå sine ambitiøse mål for vedvarende energi. Det viser den årlige rapport om den vedvarende energiproduktion fra organisationen EurObserv’ER.

Fra 1997 og frem har EU-landene sat sig stadigt skrappere mål for andelen af vedvarende energiproduktion. Flere af direktiverne havde sat 2010, som året, hvor indsatsen skulle vurderes, og derfor har EurObserv’ERs rapport - der altid tager udgangspunkt i tallene fra forrige år - være ventet med spænding. Desværre lever resultaterne ikke op til forventningerne: 

Ifølge EUs store aftale fra 1997, Energy for the future: Renewable sources of energy skulle 12 % af primærenergiforbruget i EU i 2010 være dækket af vedvarende energikilder. Men i virkelighedens verden, har medlemslandene kun nået 85 % af målet. 

Vandkraft og solceller hjælper på regnestykket

Noget bedre er det gået med målet om, at 21 % af bruttoelforbruget skulle dækkes af vedvarende energi, som blev indført i 2001. Her har man nået 95 % af målet efter et meget vådt år, der hjalp vandkraften og efter især andelen af solceller er steget markant. I 2010 blev der således installeret 133,5 procent flere solceller end i 2009, så den samlede installerede kapacitet i EU endte på 29,6 MWp, skriver Ulrik Andersen.

Halter med transportsektoren

Til gengæld kniber det stadig med at få transportsektoren godt i vej. I 2003 vedtog EU-landene det såkaldte biobrændstofdirektiv, som krævede at 5,75 % af brændstofferne i transportsektoren skulle komme fra vedvarende energikilder. Men i 2010 var der stadig kun 4,7 % af brændstoffet, er kom fra biobrændsler.

Trods problemerne er brancheforeningen Dansk Energis EU-chef Ulrich Bang hverken overrasket eller bekymret.

»Man er ret tæt på at nå i mål med el-målet, og relativt tæt på at nå i mål på de andre punkter. Men siden man vedtog disse delmål, har man vedtaget en ny strategi med ét samlet mål.«

EU’s vigtigste sigtemærke i dag er den såkaldte 20-20-20-målsætning, der blev vedtaget i 2009. Den siger, at 20 % af unionens endelige bruttoenergiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder (vandkraft ikke inkluderet), at CO2-udslippet skal sænkes med 20 % ift. 1990.

Desuden skal energieffektiviteten skal højnes 20 % - men målet for energieffektivitet er i modsætning til de to andre ikke bindende.

Og her er rapportens forfattere fortrøstningsfulde.

»Vedvarende energikilders 12,4 % store andel af det endelige bruttoenergiforbrug, der blev opnået i 2010, sætter os på det rette spor til at opnå målet om 20 % i 2020, når man bedømmer det på den otte % vækst, vi ser fra 2009 til 2010,« skriver Virginie Schwarz, der er programdirektør for rapporten hos den franske miljø- og energistyrelse, ADEME.

Læs hele artiklen på ing.dk.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.