Hveiti

refining life

IMF’s gode råd: Spar 11 billioner kroner og 4,5 milliarder ton CO2

Verden spænder stadig ben for sin grønne omstilling ved at fastholde massive subsidier til fossil energiafbrænding og CO2-udledning, siger Den Internationale Valutafond, IMF.

Det lyder som en ret god ide: Spar 11 billioner kroner og reducer de globale CO2-udledninger med 13 % - win-win, skriver Jørgen Steen Nielsen den 4. april 2013 i Information.

Den Internationale Valutafond har udgivet en ny rapport, Energy Subsidy Reform – Lessons and Implications, som vurderer at energisubsidierne globalt løber op i chokerende 1,9 billion dollar – det svarer til 2,5 % af det globale BNP eller 8 % af de statslige indtægter.

Fatih Birol, cheføkonom hos Det Internationale Energiagentur, IEA, har tidligere betegnet de globale subsidier som fjende nr. 1 for udviklingen af bæredygtig energi. Og de store nationer i G20-klubben vedtog allerede i 2009 at på mellemlang sigt rationalisere og udfase ineffektive subsidier til fossile brændsler, som stimulerer til ødselt forbrug.

Siden da er de globale subsidier imidlertid blot vokset, ifølge IEA fra ca. 300 mia. dollar i 2009 over 409 mia. i 2010 til 523 mia. i 2011. Det svarer til seks gange den globale støtte til vedvarende energi. Et foreløbigt IEA-skøn før årets afslutning angav 630 mia. dollar for 2012.

Øger ulighed

Valutafonden tilbageviser i rapporten det gængse argument for subsidierne: At de sikrer fattige forbrugere mulighed for at købe den nødvendige energi.

»Vores undersøgelse viser, at eftersom de rige forbruger mere end de fattige, går 43 % af energi-subsidierne før skat i vækst- og lavindkomstlande til de rigeste 20 % af befolkningen,« anfører Carlo Cottarelli, chef for IMF’s finansafdeling.

Subsidierne forstærker dermed uligheden, pointerer IMF.

IMF understreger dertil, at subsidierne til fossil energi »udelukker en mere nyttig brug af offentlige midler til f.eks. uddannelse eller infrastruktur.«

Støtte til klimabelastning

Hvis det internationale samfund gjorde op med de samlede fossile støtteordninger og altså gjorde det dyrere at forbruge kul, olie og gas samt udlede CO2, ville det reducere CO2-udledningerne med 4,5 milliarder ton, svarende til 13 % reduktion af de globale udledninger, påpegede IMF’s vicedirektør, David Lipton, ved fremlæggelsen af den nye rapport.

Læs hele artiklen på information.dk.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.