Hveiti

refining life

Brændstof uden spild

I temaet om bioethanol, "Brændstof uden spild", beskriver JP den 18. februar 2010, hvordan Danish Biofuel inden for få år som de første kan producere bioethanol uden restprodukter.

Der er bred opbakning i lokalområdet for opbygningen af det kommende bioraffinaderiet på Grenaa Havn. Således var det et enigt byråd der godkendte virksomhedens VVM redegørelse.

Der bliver ingen forurening fra raffinaderiet, og alle produkter bliver udnyttet så der ingen restprodukter bliver, idet disse vil blive brugt til dyrefoder og ingredienser til fødevareindustrien. Virksomhedens CO2 opsamles og bruges i forbindelse med svejsningen og i fødevareindustrien. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.