Hveiti

refining life

Regeringen satser på metanol

Regeringen læg ger op til, at Folketinget skal følge anbefalingerne i CEESA projektet og droppe produktionen af 2. generations bioethanol. Det er for dyrt og ineffektivt, skriver FIB i deres seneste udgivelse.

Torben Skøtt fra Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller (FIB) skriver i blad nr. 38 for december 2011 at metanol og DME passer bedre ind i et energisystem, der er baseret på 100 % vedvarende energi.

Produktion af 2. generations bioethanol er simpelthen for dyrt. Vi ønsker, at Danmarks energiforbrug hurtigt skal omstilles og gøres mere grønt. Med det ambitionsniveau er vi nødt til at prioritere benhårdt og vurdere, hvor pengene bruges bedst. I den situation har vi ikke råd til at putte store summer i bioethanolanlæg, siger klima- og energi- og bygningsminister Martin Lidegaard til Jyllands-Posten.

Det er værd at bemærke, at Mar tin Lidegaards udelukkelse af 2. generations bioethanol primært handler om økonomi. Allerede i dag indeholder benzinen 5 % bioethanol fra 1. generationsanlæg, og der er i princippet intet til hinder for, at den slags anlæg kan bygges i Danmark, så længe de ikke kræver tilskud.

I Grenaa er selskabet hveiti a/s således langt fremme med planerne om at etablere, hvad man betegner som et bæredygtigt 1. generationsanlæg til produktion af bioethanol, foderprotein og fibre ud fra vinterhvede. Selskabet oplyser, at CO2-reduktionen vil være på 70 % i forhold til fossile brændsler, det vil give en bedre udnyttelse af dyrkningsarealerne, og der vil ikke være behov for statslige støtte kroner, skriver Torben Skøtt.

Læs hele artiklen her:

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.