Hveiti

refining life

Planer om endnu et bioraffinaderi i Grenaa

Den 27. oktober 2011 afholdtes Nordic Renewable Methanol Conference i Aarhus, hvor branchens ledere drøftede mulighederne inden for produktion af bio-methanol.

Danish Methanol Association står bag konferencen, som formand Lars Thomsen var vært for. 

Vi samler alle toneangivende aktører indenfor produktion af bio-methanol. Et af formålene med konferencen er at få bio-methanol anerkendt som et brændstof på linje med bioethanol og at etablere et forum, der har pondus til at påvirke beslutningstagerne i EU, udtaler Lars Thomsen.

På konferencen præsenterede han også planerne om et bio-methanol raffinaderi på havnen i Grenaa, hvor produktionen vil blive på godt 150.000 tons bio-methanol årligt.

Nabo til hveiti a/s

Det planlagte bioraffinaderi til produktion af bio-methanol vil ifølge planerne komme til at ligge på de erhvervsarealer, som støder op til Grenaa Havn, og vil dermed blive nabo til hveiti a/s. Der er med planerne om en bio-methanol produktion tale om en sideløbende produktion i et selvstændigt anlæg, som stadig befinder sig på idéplan. 

Fra begge raffinaderiers side er der dog fokus på at naboskabet vil give de to produktioner en helt unik mulighed for synergieffekter. Det vil bl.a.  komme til at betyde udnyttelse af en fælles varme- og energicentral, fælles råvaremodtagelse og udskibningsfaciliteter.

Ligesom hveiti a/s, bunder planerne om en bio-methanol produktion i at vi i fremtiden er nødt til at finde nye veje at mindske udledningen af CO2 og afhængigheden af olie på. 

Methanol (træsprit) er den simpleste form for alkohol. Det kan anvendes som brændstof – enten i ren form eller iblandet andre brændstoffer. Methanol kan anvendes i brændselscellebiler. Ligesom bioethanol kan biomethanol fremstilles ud fra plantedele, og er dermed en vedvarende ressource. (Kilde: trafikstyrelsen.dk).

Methanolens brændværdi er lavere end bioethanol, til gengæld er den en fremragende energibærer og kan f.eks. anvendes i brændselsceller. Methanolen er derfor et særlig interessant medie til at lagre energi i fremtidens energiforsyning baseret på vedvarende energi, men kan altså også anvendes som iblanding i benzin. Den lavere brændværdi har ingen betydning for iblandinger op til 15 % bio-methanol og 85 % benzin. 

Det er bio-methanols mange anvendelsesmuligheder, der gør det interessant, og derfor anses det for en af fremtidens bærer af vedvarende energi. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.