Hveiti

refining life

Rapport fra Parlamentet foreslår store ændringer til EU biobrændstof-forslag

Europa-Parlamentet har i dag udgivet en rapport som adresserer EU’s forslag til løsning af problemet med indirekte arealanvendelse (ILUC).

Rapporten foreslår bl.a. specifikke ILUC-faktorer som tager højde for at forskellige biobrændstoffer har forskellige CO2-reduktionsværdier. 

"Det er klart ethanol vil drage fordel af introduktionen af ILUC-faktorer, da de har lavere ILUC-værdier. På samme måde kan biodiesel og energiafgrøder som anvendes til produktion af biodiesel måske ikke opfylde bæredygtighedskriterierne længere," sagde Eric Gall, en talsmand for MEP Corinne Lepage, en af Parlamentets ordførere til EurActive.com.

Det betyder at bioethanol, under Lepage’s forslag ikke vil blive begrænset til det foreslåede loft på 5 %.

Ifølge EurActiv foreslår rapporten at indføre bæredygtighedskriterier i både Direktivet for Vedvarende Energi og Brændstofkvalitetsdirektivet.

Nogle har argumenteret at videnskaben er for ung til at kunne anvendes i lovgivning, men Lepage finder den robuste nok til at blive integreret i EU-lovgivningen.

Læs hele artiklen på EurActive.com

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.