Hveiti

refining life

Klimaminister Martin Lidegaard: Verdens ressourcer skal bruges mere intelligent

Den 11. december kunne man i Clement på DR1 se Klima-, Energi-, og Bygningsminister Martin Lidegaard debattere med Clement Kjersgaard omkring danskernes CO2 udledning og hvordan vi bedst muligt mindsker denne.

Klimaforandringerne vi står over for truer vores velfærd og økonomiske udvikling, hvorfor der er behov for en omstilling til en mere bæredygtig økonomi.

Det koster noget at investere i det her. Du kan ikke omlægge en hel energisektor, du kan ikke omlægge en transportsektor uden at det koster penge i investeringer. Det der er pointen her, er at det er dyrere at lade være,

udtaler Martin Lidegaard. 

Danmarks ressourcer skal bruges mere intelligent

Danmark blev under COP18 i Doha kåret til det mest klimavenlige land i verden. Men som Clement påpeger; hvis man tæller forbruget med, så er Danmark blandt de mest CO2 udledende lande i verden, fordi vi forbruger rigtig meget. 

Det skyldes at Danmark har flyttet meget af sin tunge industri til udlandet, hvilket som Clement fremhæver, betyder at vi ikke har løst problemet, vi har flyttet problemet et andet sted hen. 

Klimaministeren mener dog ikke at dette er hele sandheden, da vi i Danmark er blevet meget mere energieffektive. Danmarks vækst er blevet langt mere ressourceeffektiv og intelligent, end den var tidligere, og det er fortsat vejen frem. 

Hos Hveiti mener vi at det er sund fornuft at fokusere på at mindske importen og få en større dansk produktion.

Når vi nu er så gode i Danmark, som klimaministeren påpeger, og som vi bliver rost for ude i verden, så giver det også mening at vi producerer vores egne produkter frem for at importere dem. 

I dag produceres der ikke bioethanol i Danmark. Vi er afhængige af import fra lande som USA og Brasilien, når vi blander den lovpligtige andel af bioethanol i benzinen. 

Det er paradoksalt at omkring 1/3 af den danske foderhvede, som eksporteres, raffineres til bioethanol i lande som Spanien. Bioethanolen sættes herefter til salg på det europæiske marked, og en del ender så tilbage i Danmark.

Når bioraffinaderiet i Grenaa er i produktion, vil Danmark være selvforsynende med bioethanol fra 2015 – bioethanol som oven i købet er langt mere bæredygtig end den vi i dag importerer. 

Stop efterspøgslen på fossile brændsler 

Clement slutter af med at citere forskere som siger at 75 % af olien og kullet skal blive i jorden, hvis ikke klimaet skal bukke under. 

Hertil svarer ministeren at:

vejen frem er at stoppe efterspørgslen efter fossile brændsler. 

”Det er kun hvis vi får stoppet efterspørgslen at olien bliver nede i jorden. Hvis vi bare stoppede produktionen, ville vi bare hente olien andre steder fra. Det er efterspørgslen man skal gå efter. Det er den eneste måde du kan håndtere den her omstilling på.” 

For at stoppe efterspørgslen er man nødt til at have et alternativ til olien. Sol og vind kan bruges til meget, men det kan modsat bioethanol ikke erstatte den olie som bliver brugt i en meget stor del af vores hverdagsprodukter som f.eks. maling og plastik.   

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.