Hveiti

refining life

ILUC opdatering

Møde i ILUC Ad-hoc-gruppen

Den nyoprettede ad hoc-arbejdsgruppe vedrørende ILUC mødtes i sidste uge, og tilbagemeldingerne fra mødet er nu blevet revideret.

Ifølge ePURE, den Europæisk Renewable Ethanol Association, kom medlemslandene ikke ret langt i deres diskussioner, men flere medlemslande begyndte at give udtryk for deres holdninger.

Hidtil har kun fire medlemslande fundet loftet på en 5 % iblanding af første generations biobrændstoffer acceptabelt: Sverige, Slovakiet, Finland og Cypern. På mødet udtrykte Sverige den opfattelse, at loftet på 5 % kun skal anvendes på biodiesel, mens 19 medlemsstater udtrykte bekymring over loftet på 5 %.

Ifølge ePURE er kravet om at indføre en bindende regnskabsmæssig ILUC faktor kun blevet støttet af Danmark, Storbritannien og Belgien.

Workshop om bæredygtige biobrændstoffer

Onsdag den 20. februar afholder Europa-Parlamentets Miljø (ENVI) Udvalg en workshop om ILUC. Workshoppen vil bestå af en udveksling af synspunkter med repræsentanter for EU-institutionerne, forskningsinstitutter, biobrændstofsektoren, ngo'er og andre interessenter.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.