Hveiti

refining life

Danmark kan tredoble biomasseproduktionen

Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet har offentliggjort en omfattende rapport, der viser, hvordan vi kan øge biomasseproduktionen med over 200 %, skriver Henrik Eilers på energy-supply.dk, 28. juni 2012.

Rapporten, kaldet ”10 millioner tons-planen”, viser hvordan vi kan øge den danske produktion af biomasse fra land- og skovbrug med 10 millioner tons årligt, uden at det går ud over den nuværende foder- og fødevareproduktion. 

Planen viser samtidig, hvordan vi kan reducere miljøbelastningen markant i forhold til i dag: 

Det lyder for godt til at være sandt. Men det er helt realistisk. Ved at sætte ind på en række områder kan vi i praksis fordoble planteproduktionen og forbedre udnyttelsen af eksisterende ressourcer, så der både er nok til fødevare- og foderproduktionen samtidig med, at vi kan producere 10 millioner tons ekstra biomasse i 2020, siger seniorrådgiver på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Morten Gylling, til energy-supply.dk.

Afgrødeproduktionen kan omlægges 

Rapporten rummer en række konkrete delelementer, som tilsammen giver en løsningsmodel for, hvordan vi med bæredygtig biologi og teknologi i 2020 kan producere 10 millioner ekstra tons biomasse om året - uden at inddrage mere landbrugsjord.

En af løsningerne er at fordoble afgrødeproduktionen pr. hektar i udvalgte områder. Det kan gøres ved at lægge om til dyrkningssystemer med længere vækstsæson, der udnytter mere af solindstrålingen med forædlede, flerårige afgrøder og mellemafgrøder. Så er der nok til både foder- og fødevareproduktion og biomasse til produktion af en række miljøvenlige produkter, understreger seniorforsker ved Aarhus Universitet, Uffe Jørgensen. 

Nu muligt at etablere en dansk bioraffinaderisektor 

Den øgede biomasseproduktion gør det muligt at etablere en raffinaderisektor i Danmark – en sektor, der er afgørende for at skabe grøn vækstøkonomi i Danmark.

En kommende, dansk bioraffinaderisektor kan skabe omkring 20.000 jobs inden for produktion og industri, primært i provinsen, siger professor Claus Felby fra Københavns Universitet, og tilføjer: 

10 millioner tons biomasse svarer faktisk til 20 % af vores nuværende naturgasforbrug og 30-50 % af vores benzin- og dieselforbrug. Dertil kommer en betydelig produktion af foderprotein, som i stort omfang kan erstatte vores nuværende import fra blandt andet Sydamerika.

Biomassesatsning giver miljøforbedringer 

Rapportens resultater viser også, at vandmiljøet vil blive forbedret med en satsning på biomasse. Tabet af kvælstof fra landbrugets marker kan reduceres med over 20.000 tons. Og også biodiversiteten i Danmark kan blive styrket.

Seniorforsker Uffe Jørgensen udtaler: Vi kan skabe øget biodiversitet ved at høste ca. 70.000 ha engarealer, så de ikke gror til i brændenælder og pil som følge af næringsstofbelastning. En anden mulighed er at øge arealet af urørt skov med 47.000 ha. Samtidig kan man fjerne biomasse og næringsstoffer fra ca. 7.000 ha vejrabatter for øget floradiversitet.

For at realisere biomassesatsningen er det nødvendigt med en massiv investering i forskning og udvikling i de kommende år, særligt inden for land- og skovbrug, men også inden for biologisk og kemisk konvertering af biomasse. 

Projektet er del af den samarbejdsaftale, som Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Dong Energy indgik i december 2011, der skal være med til at lancere konkrete initiativer inden for forskning og uddannelse i grøn energi. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.