Hveiti

refining life

ILUC opdatering

Ad-hoc arbejdsgruppe vedr. ILUC

Ad-hoc arbejdsgruppen vedrørende ILUC afholdte tre møder i januar. Ifølge ePURE, den Europæisk Renewable Ethanol Association, blev det bekræftet at mange medlemslande har stillet spørgsmål til adskillige aspekter af direktivforslaget. Arbejdsgruppen har nu forberedt to spørgsmål, som skal fungere som basis for en diskussion på det kommende møde i Energirådet den 22. februar. 

Spørgsmålene lyder som følger:

  1. Opfylder direktivforslaget om ændring af Brændstofkvalitetdirektivet og Direktivet for vedvarende energi målene om at adressere indirekte ændringer i arealanvendelsen og fremmer de overgangen til avancerede biobrændstoffer?
  2. Støtter direktivforslaget opfyldelsen af EU’s eksisterende energi-og klimamål?

Interview med ILUC rapporteur MEP Corinne Lepage

I sidste uge gav Corinne Lepage (ALDE, Frankrig) et interview til det Bruxelles-baserede magasin Europolitics, hvor hun gav sit syn på ILUC forslaget. I interviewet gjorde Corinne Lepage det klart at prioritet nummer et skal være at tackle klimaændringerne gennem en reducering af drivhusgasudledningen.

Hun understreger yderligere at man også er nødt til at tage høje for at biobrændstofindustrien også producerer et protein produkt, og dermed hjælper med at reducere EU’s afhængighed på to måder: gennem brug af biobrændstoffer og brug af EU produceret proteinfoder. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.