Hveiti

refining life

Klima og energimål – EU på rette spor, men medlemslandenes indsats varierer

Kun fire lande i EU er på rette kurs mod at møde deres 2020 mål for energieffektivitet, mens unionen som en helhed er godt på vej mod at møde målene for vedvarende energi og CO2 reduktion, skriver EurActive.com, 10. oktober.

Den 9. oktober udgav det Europæiske Miljøagentur (EEA) en rapport, som giver en overblik over EU’s fremskridt mod at møde energimålene for 2020. 

Disse mål, også kaldet 20/20/20 målene, inkluderer en 20 % reduktion af drivhusgasudledningen, 20 % stigning i bruget af vedvarende energi til at møde Europas energibehov, og 20 % mere effektivt energiforbrug i EU. 

Det første mål ser ud til at blive nået, da EU har reduceret sine drivhusgasemissioner med 18 % mellem 1990 og 2012. Rapporten slår fast at EU er meget tæt på at nå dette mål otte år før tid, og kan endda overgå målet med fire pct. De 15 medlemslande som blev tilmeldt ordningen før 2004 (de såkaldte EU15) klare sig endnu bedre, idet de i gennemsnit overgår deres Kyoto Protokol mål med 5,5 %.

Målet vedr. vedvarende energi kører også efter planen og udgjorde 13 % af EU’s energiforbrug i 2011. Det forventes at vedvarende energi i 2020 udgør 20 %, og at målet derved nås. 

Målet med energieffektivitet har, ifølge rapporten, dog vidst sig at være en udfordring. 

Læs hele artiklen på EurActive.com. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.