Hveiti

refining life

Ethanol vil reducere globale drivhusgas-emissioner med 100 mio. ton i 2012

The Global Renewable Fuels Alliance (GRFA) har udgivet sin årlige Drivhusgas Reduktions Prognose, som forudser at den globale ethanolproduktion vil reducere drivhusgasudledningen med 100 mio. tons i 2012, skriver GRFA den 6. september 2012.

(S&T)2 Consultants Inc., et internationalt anerkendt energi-og miljømæssige konsulentfirma, har produceret data, der viser den positive effekt den globale produktion af ethanol fortsat har på reduktion af de globale drivhusgasemissioner. Tallene viser, at verdens produktion af ethanol i 2012 vil reducere de globale drivhusgasemissioner med over 276.000 tons per dag. I forhold til 2011 er dette en reduktionsstigning på mere end 3000 tons om dagen.

"Det er alt sammen meget gode nyheder, fordi disse tal tydeligt viser, at biobrændstoffer fortsætter med at spille en afgørende rolle i at reducere skadelige udledning af drivhusgasser rundt om i verden," udtalte Bliss Baker, talsmand for GRFA. "I kølvandet på FN-konferencen om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro, bekræfter disse data, at for at bekæmpe klimaændringerne, skal biobrændstoffer være en del af vores fremtidige energimix."

Fakta:

  • I 2011 var verdens produktion af ethanol 84.500 millioner liter og skønnes at have reduceret drivhusgasemissioner med 99 millioner tons - en reduktion af drivhusgasser på mere end 273.000 tons om dagen.
  • I samarbejde med F.O. Licht forudsiger GRFA at den globale produktion af ethanol i 2012 at stige med 1 % til over 85.200 millioner liter. Denne stigning i produktionen vil resultere i en 2 % vækst i udledningen reduktioner til over 100 millioner tons om året eller 276.000 tons per dag.
  • Reduktion af drivhusgasemissionerne på lidt over 100 millioner tons svarer til at ca. 20,2 mio. biler bliver taget væk fra vejen, hvilket kan sammenlignes med antallet af køretøjer registreret i Mexico eller de samlede drivhusgasemissioner i Filippinerne.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.