Hveiti

refining life

DI Bioenergi offentliggør positionspapir om ILUC

DI Bioenergi har netop udgivet deres forslag til, hvordan man sikrer en bæredygtig produktion af biobrændstoffer. Forslaget er et svar på EU-Kommissionens forslag til revision af VE-direktivet og Bændstofkvalitetsdirektivet.

Forslaget fra DI Bioenergi, som er en del af Dansk Industri (DI), slår fast at DI Bioenergi er enig i hensigten med EU-Kommissionens forslag til revision af VE-direktivet og Brændstofkvalitetsdirektivet.

Der skal tages højde for alle reelle klima- og miljøeffekter, og der skal skabes et solidt grundlag for markedsføring af et bredt sortiment af bæredygtige biobrændstoffer.

Forslaget fra DI Bioenergi gør dog opmærksom på at Kommissions forslag sidestiller den bæredygtige produktion af 1. generations biobrændstoffer med den ikke-bæredygtige, hvilket ifølge DI Bioenergi er uacceptabelt og slår fast at;

Forslaget underminerer det kommercielle grundlag for bæredygtig produktion – uanset råvaregrundlag. 

Medregning af biprodukternes værdi

DI Bioenergi opstiller en række ændringsforslag, og skriver bl.a. at biprodukternes CO2 fortrængning skal medregnes korrekt. 

Dvs. at man medregner den værdi det har, at vi i EU producerer et proteinprodukt, som kan erstatte en del af den ikke-bæredygtige sojaimport fra Sydamerika. 

Intet fiktivt loft på 1. generations biobrændstoffer

DI Bioenergi foreslår at loftet på max. 5 % 1. generation biobrændstof ophæves, og at man i stedet belønner de biobrændstoffer, som har den højeste CO2 reduktionsværdi. 

Ambitionen bør være, at alle biobrændstoffer – uanset ”generation” lever op til de vedtagne bæredygtighedsregler – uanset råvare. På langt sigt bør den misvisende skelnen mellem 1. og 2. generation ophæves.

Download
Læs DI Bioenergi's positionspapir om ILUC og biobrændstoffers bæredygtighed her:

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.