Hveiti

refining life

EU Kommissionen svigter klimaet

Det længe ventede direktivforslag, som i sidste måned blev lækket, blev i går offentliggjort af EU Kommissionen. De skærpede regler for bæredygtighed i form af ILUC (indirect land use changes), bliver nu medregnet for bestemte typer afgrøder.

Desværre tager disse regler, som har været ventet i to år, ikke højde for den positive effekt co-produktet protein har på denne faktor. Dette ignoreres fuldstændigt i regnskabet, som kun medregner de negative effekter og ikke de positive, så som at man med dette proteinprodukt erstatter sojaprotein importeret fra Sydamerika.

Kommissionen har valgt at ændre reglerne for, hvordan 10 % af energiforbruget i transportsektoren i 2020 må udgøres af biobrændstoffer. Kommissionen fastholder i det nye forslag, at de såkaldte fødevarebasserede biobrændstoffer (1G) max. må udgøre 5 % . De resterende 5 % skal komme fra såkaldte affaldsbasserede biobrændstoffer (2G). For at sætte gang i en 2G produktion, vil disse biobrændstoffer fremover tælle firedobbelt, hvilket får den konsekvens, at der i praksis kun kræves en iblanding på 2,5 % for at nå målet om en 10 % iblanding.  

Når kommissionen nu foreslår en reduktion fra de 10 % til 5 % betyder det først og fremmest, at den reduktion af CO2, der var lagt op til, ikke kommer. Det betyder også, at 2G anlæggene vil få svært ved at finde fodfæste, fordi de ikke har etablerede anlæg at blive integreret i,”

udtaler Svend Brandstrup, Adm. direktør i hveiti a/s.

Ingen mindskelse af CO2 udledningen

Det ser mest af alt ud til, at EU Kommissionen har glemt, hvorfor det i 2009 blev vedtaget, at der skulle blandes biobrændstof i al europæisk brændstof. Målet var dengang at sænke CO2 udledningen og mindske klimaændringerne, som går hårdest ud over verdens fattigste. Det mål svigter man med det nye forslag.

Det er ærgerligt, at man ikke skelner mellem de forskellige typer af førstegenerations brændstoffer. Nogle af dem af gode ud fra et klimasynspunkt,”

udtaler Thomas Dalsgaard, koncerndirektør for thermal power i Dong Energy til Politiken den 17. oktober.

Der findes gode 1G biobrændstoffer som hjælper med at sænke CO2 udledningen og som samtidig bidrager med ligeså meget proteinfoder som biobrændstof – et proteinfoder der er stor efterspørgsel på i EU, hvor størstedelen af proteinforbruget er sojaprotein importeret fra Sydamerika. 

Med det nye forslag kritiseres EU ikke blot for at svigte klimaet, men også for at svigte en hel industri, der har investeret milliarder i produktion af biobrændstoffer. 

Robert Vierhout fra brancheorganisation ePURE udtaler; ”Vi har investeret i god tro, fordi der var et klart politisk signal, og var ikke engang halvvejs inde i spillet, og nu er de ved at ændre reglerne." "Ingen fodboldspiller ville acceptere det."

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.