Hveiti

refining life

EU: anti-dumpingtold på amerikansk ethanol import

EU er gået et skridt videre mod en endelig beslutning om at pålægge en anti-dumpingtold på 9,6 % på den amerikanske ethanolimport i 5 år, skriver ePURE i en pressemeddelelse i dag.

Et flertal af EU-landene har tilsluttet sig denne beslutning. Det blev anset for legitimt at kompensere EU-producenter for den skade forårsaget af billig og subsidieret amerikansk ethanolimport på EU-markedet i løbet af de seneste 3 år, hvilket forårsagede at ethanol-priserne i Europa gik væsentligt ned.

ePURE, den europæiske Renewable Ethanol Association, indgav oprindeligt klagen i november 2011 på vegne af den europæiske industri og er tilfreds med dette resultat.

Som sagsøgeren i denne sag, glæder vi os meget over denne beslutning fra EU-institutionerne. Det er et positivt resultat for EU-industrien, fordi de europæiske ethanol-producenter er blevet uretfærdigt undergravet af dumpning af amerikansk ethanol på EU-markedet,

udtalte Rob Vierhout, generalsekretær i ePURE.

"Vi takker oprigtigt Kommissionen for dens hårde arbejde i behandlingen af vores klage, og med støtte fra medlemsstaterne, til at erkende den skade som EU-industrien har lidt. Dette positive resultat er ikke blot en legitim godtgørelse for den tidligere skade, men sætter også en god præcedens for de udfordringer, som branchen står overfor i fremtiden," tilføjede Rob Vierhout.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.