Hveiti

refining life

Forbruget af vedvarende energi steg kraftigt i 2010

Forbruget af vedvarende energi steg 17,4 %, mens kulforbruget faldt i 2010, skriver Energistyrelsen i Energistatistik 2010 som udkom den 30. september 2011.

Danmarks faktiske energiforbrug voksede med 4,5 % pga. det kolde vejr. Hertil kommer i stigning i den økonomiske aktivitet, idet det danske bruttonationalprodukt (BNP) voksede 1,7 %. 

De største bidrag til stigningen på 25,2 Peta Joule (PJ) kom fra biomasse og vindkraft med stigninger på henholdsvis 19,8 PJ og 3,9 PJ. Det større forbrug af vedvarende energi fandt især sted i forbindelse med produktion af el og fjernvarme. Her blev forbruget øget med 21 PJ, fremgår det af Energistatistik 2010, som Energistyrelsen i dag offentliggør. 

Energistatistik: Energistyrelsens årlige energistatistik med opdaterede oplysninger om energiforsyning, konvertering og endeligt forbrug.

Dermed dækkede vedvarende energi 20,2 % af det korrigerede bruttoenergiforbrug i 2010. Målsætningen i energiaftalen fra februar 2008 er, at andelen af vedvarende energi skal være 20 % i 2011. Opgjort efter EU’s beregningsmåde voksede andelen af vedvarende energi fra 20,1 % i 2009 til 22,3 % i 2010. Danmark har over for EU forpligtet sig til at øge andelen af vedvarende energi til 30 % i 2020. Produktionen af el baseret på vedvarende energi udgjorde i 2010 33,1 % af den indenlandske elforsyning. Heraf bidrog vindkraft med 20,7 %.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.