Hveiti

refining life

Mad eller brændstof er en forenklet modsætning

Konflikten mellem produktion af brændstof og af fødevarer bør være et spørgsmål om jordrettigheder, skriver Niclas Scott Bentsen i en kronik i Politiken, og rammer dermed hoved på sømmet i debatten om mad vs. brændstof.

Den interessante og rammende kronik ” Mad eller brændstof er en forenklet modsætning” af Niclas Scott Bentsen, som er ph.d.-stud., Skov & Landskab, LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet blev trykt i Politiken den 6. december 2010, men er stadig yderst relevant, da mange ofte i debatten om mad vs. brændstof glemmer at fokusere på det egentlige problem. 

Det handler ikke om hvorvidt man tager mad ud af munden på mennesker der sulter eller ej, men om hvordan man sørger for at udnytte arealerne på en sådan måde, at der er areal nok til også at dyrke fødevarer der hvor folk sulter. Ved f.eks. gennem en bioraffinering af vinterhvede til både mad, brændstof og foder, at udnytte de danske arealer mere optimalt, frigiver man areal andre steder i verden. Det gælder f.eks. Sydamerika, hvor man i stedet for at dyrke soja til den danske husdyrproduktion, i stedet kan dyrke fødevarer. 

Niclas Scott Bentsen skriver bl.a.:

Skal vi så lave mad om til brændstof? Svaret er selvfølgelig nej, men spørgsmålet er desværre forkert. 

Og fordi spørgsmålet er forkert, er debatten, ikke kun i Danmark, kørt ud på et galt spor. Hvorfor det er kommet så vidt, ved jeg ikke, men det kan måske skyldes, at en konflikt mellem hungersnød i den tredje verden og overforbrug i den udviklede verden er så dejlig nem at forholde sig til og lave karikaturer af.

Diskussionen om bioenergi ville blive mere frugtbar, hvis vi i stedet for at snakke om brændstof vs. mad snakkede om brændstof vs. arealanvendelse. Biomasse, det være sig mad, energi, materialer er uløseligt knyttet til anvendelsen af areal. 

Læs kronikken her.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.