Hveiti

refining life

Q&A om biobrændstoffer og ILUC

T&E har udsendt en briefing om den indirekte arealanvendelse (indirect land use change - ILUC) forårsaget af biobrændstoffer og om hvorfor der er behov for at EU takler problemerne med ILUC her og nu.

Transport & Environment (T&E) - en uafhængig pan-europæiske forening med videnskabelige og uddannelsesmæssige formål - har udsendt en briefing i oktober 2011, der undersøger problemerne med ILUC og giver svar på, hvordan man kan håndtere disse i EU.

Briefing ser desuden på konsekvenserne af ILUC, om der er enighed om at ILUC er et problem, og om biobrændstoffer uretfærdigt bliver givet skylden for ILUC.

Download
Læs Q&A om biobrændsler og ILUC her (på engelsk):

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.