Hveiti

refining life

Klimaministeren: Lav CO2-pris holder ikke i længden

Klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) erkender, at den nuværende lave europæiske CO2-kvotepris ikke er holdbar i længden, og at nye milepæle efter 2020 skal være en del af løsningen, skriver Sanne Wittrup på ing.dk den 3. januar 2012.

Krystalklare udmeldinger om prisen på fremtidens CO2-kvoter kan klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) ikke give på nuværende tidspunkt, selv om den europæiske energisektor tørster efter klarhed.

Klarheden skulle gøre dem i stand til at afgøre, om de skal investere i grønt eller sort, når deres mange aldrende kraftværker snart giver op. Men han vil gerne erkende, at den lave CO2-kvotepris ikke er holdbar i længden: 

»Prisen på CO2 er meget lavere nu, end da kvotesystemet blev indført, og det er ikke holdbart i længden,« siger han i en kommentar til Ingeniørens artikler om, at manglende signaler fra EU-politikerne giver risiko for, at energiselskaberne investerer i fossile brændsler i stedet for vedvarende energi.

Ministeren, som under det danske formandskab skal lede forhandlingerne mellem de europæiske energiministre, vil dog godt love at arbejde hårdt for, at ministrene bliver enige om nye milepæle for CO2-udledningerne efter 2020: 

»Milepæle for CO2-udledningen i 2030, 2040 og 2050 kan være med til at sikre en stabil CO2-kvotepris,« siger Martin Lidegaard.

Han forventer, at disse milepæle – som er en udmøntning af kommissionens Low Carbon-køreplan – skal behandles på Ministerrådets møde den 9. marts. 

Elementer i et kommende EU-direktiv om energieffektivitet har også været nævnt som en genvej til at få reduceret mængderne af CO2-kvoter på markedet, men her siger den danske minister, at dette direktiv først skal forhandles helt på plads, før man kan begynde at inddrage elementer herfra:

»Men det ligger højt på det danske formandskabs liste at få dette direktiv forhandlet igennem,« siger han.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.