Hveiti

refining life

ePURE pressemeddelelse om braklægning af landbrugsjord

ePURE skriver I en pressemeddelelse den 12. oktober 2011 at dette ikke er det rette tidspunkt at braklægge med landbrugsjord.

ePURE, talerør for Europas vedvarende ethanol industri, frygter, at dagens foreslåede reform af den fælles landbrugspolitik vil resultere i en inkonsekvent politik.

ePURE er dybt bekymret over Europa Kommissionens planer om at braklægning 7 % af EU landbrugsjord som "økologiske fokusområder," i kraft en genindførelse af EU-braklægningspolitik. I første omgang var denne politik beregnet til at dæmme op for landbrugs overskud, men i 2009 blev den obligatoriske braklægning afskaffet på baggrund af skyhøje råvarepriser. I lyset af den globale fødevarekrise i 2008, havde EU ikke længere råd til at holde landbrugsarealer ude af produktion. I betragtning af den stadigt voksende verdensbefolkning, og bekymringer om fødevaresikkerheden i verden, er denne politik nu tilbage på den politiske dagsorden.

Dette nye braklægningsforslag kommer i tillæg til den fortsat uudnyttede jord i Europa, hvilket allerede fører til et betydeligt tab af landbrugsjord i EU. Sideløbende ser Kommissionen på mulige politiske foranstaltninger til sikring mod indirekte ændringer i arealanvendelse (ILUC) virkninger af biobrændstofproduktion. Da ILUC debatten koges ned til tilgængeligheden af nok agerjord til at opfylde vores behov nu og i fremtiden, viser forslaget at der er en klar mangel på sammenhæng mellem de forskellige EU-politikker.

"Der er intet holistisk syn på sagen", kommenterede Rob Vierhout, generalsekretær for ePURE.

"ILUC og braklægning er gensidigt udelukkende. Så længe Europa har den luksus at ofre værdifulde produktive hektar er bekymringer om mangel på fødevarer og deraf resulterende risici for skadelig arealanvendelses ændringer uden substans."

Download
Læs hele ePURE's pressemeddelelse her:

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.