Hveiti

refining life

Klimaet efter COP17

Klimatopmødet – COP17 – i Durban sluttede sent natten til søndag, og tilbage står spørgsmålet om det var en sejr eller fiasko. Meningerne er delte og afhænger af øjnene der ser.

EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, erkender at aftalen - Durban Platform - ikke er nogen stor sejr, men at den trods alt er en sejr.

”Vi er ikke der hvor, hvor vi ideelt burde være. Men vi har fået det maksimale ud af dette møde, og vi har fået skabt en god ramme for den fremtidig klimaindsats,” udtaler Connie Hedegaard til Jyllands-Posten.

Der er ifølge Connie Hedegaard lagt en ny verdensorden hvor alle store økonomier har lovet at tage ansvar, og hvor det er slået fast at vi er gensidigt afhængige af hinanden, hvilket er store fremskridt. 

Det er ikke den store sejr for klimaet, men det er en sejr at det nu er lykkedes at få 192 nationer til at arbejde sammen og i samme retning. Man skal kravle før man kan gå, og dette er et nødvendigt skridt på vejen, for i sidste ende at få alle verdens lande til at forpligte sig til en juridisk bindende klimaaftale. 

Dyb skuffelse

Selvom aftalen i Durban måske er en politik succes, er den ikke nogen klimamæssig succes. 

Klimachef fra Verdensnaturfonden WWF, John Nordbo, er både dybt skuffet over aftalen og bekymret for verdens klima. 

Der står nemlig ikke noget i aftalen om reduktion af drivhusgasser, kun at man vil forhandle en endelig aftale på plads om nogle år. Først i 2020 vil verdens lande være juridiske forpligtet til at tage hånd om klimaændringerne og bremse den CO2 udledningen. 

Forlængelse af Kyoto-protokollen

Kyoto-protokollen som blev indgået i 1997, og er ratificeret af 36 lande udløber i 2012. På COP17 blev landene enige om en forlængelse af Kyoto-protokollen, som træder i kraft 1. januar 2013. EU og bl.a. Norge og Schweiz har lovet af indgå i denne forlængelse, mens USA, Rusland, Japan og Canada stadig nægter at være med.  

På COP18 i Qatar næste år besluttes det om forlængelsen af Kyoto-protokollen skal løbe til 2017 eller 2020.

Selvom verdens største CO2 udledere ikke vil binde sig under Kyoto-protokollen eller en forlængelse af den, forpligtede de fleste af verdens lande sig efter COP15 i København til frivilligt at reducere udledningerne til hvad der svarer til 60 % af hvad der er nødvendigt for at holde temperaturstigningerne under 2 grader. Om de holder dette løfte må fremtiden dog vise. En ting er sikkert, det ser ud til at alle nu er enig om at der skal gøre noget.

Kilde: Jyllands-Posten mandag den 12. december 2011.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.