Hveiti

refining life

Landbruget skal producere mere energi

Landbruget har en vigtig rolle som energileverandør i Danmark, udtaler Klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard til LandbrugsAvisen, 25. maj 2012.

Ifølge Martin Lidegaard vil landbrugets rolle kun blive vigtigere i fremtiden. 

Med den nye energiaftale fra marts skal andelen af energi fra biomasse stige fra 134 til 170 PJ, hvilket svarer til 25 % og dække bl.a. biogas og biobrændstoffer. 

Dette er et vigtigt træk da hele EU fra 2020 er forpligtet til at iblande 10 % biobrændstof i al benzin, imod de 5 % som bliver iblandet i dag. 

På nuværende tidspunkt er den bioethanol der bliver blandet i benzin 1. generation, men ministeren vil drøfte med sine kollegaer om en del af dette kunne være 2. eller 3. generation.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.