Hveiti

refining life

Eksperter og de grønne: Vi skal lære at regne i natur

Ifølge eksperter og organisationer er der er brug for en bæredygtighedskommission, skriver Rune Wolfhagen på Information.dk den 19. juli.

Skal vi køre mindre i bil, spise mindre kød og flyve mindre på ferie i fremtiden? Overlever Danmarks store svineproduktion en omstilling til grøn økonomi, og hvordan regner man overhovedet på grøn økonomi? Dette vil ifølge Information være nogle af de spørgsmål som en mulig fremtidig Bæredygtighedskommission vil skulle arbejde med. 

I dag ser man helt bort fra spørgsmålet om ressourcer, miljø og klima, når man diskuterer fremtidens økonomi. Det er en fejl, mener Inge Røpke, lektor ved DTU, der blandt andet kritiserer Det Økonomiske Råd for et forfejlet syn på bæredygtighed: "Det Økonomiske Råd ser kun bæredygtighed fra et nationalt, dansk synspunkt, og derfor kan de regne sig frem til, at dansk økonomi er bæredygtig. Men det er kun, fordi de ikke medregner de skader, vi påfører andre i andre lande,"siger Inge Røpke til Information.

John Nordbo, der er klima- og miljøchef i Verdensnaturfonden, WWF, byder også en bæredygtighedskommission velkommen.

En omstilling til grøn økonomi vil samtidig betyde store udfordringer for landbruget og fødevareindustrien i Danmark,” spår miljøchefen.

Man har endnu ikke gjort sig klart, hvordan den danske produktion er afhængig af naturødelæggelser andre steder på kloden,” siger John Nordbo og peger på importen af soja fra Sydamerika. Sojaen bruges til svinefoder i Danmark, men skader ifølge John Nordbo naturen, der hvor den produceres.

Vegetabilsk protein som erstatning for soja

Netop på grund af den stigende efterspørgsel på kød, og som følge det stigende forbrug af soja fra Sydamerika, har hveiti stor fokus på det proteinprodukt, som er en naturlig del af produktionen af bioethanol. 

Gennem en bioraffinering af vinterhvede, får man ud over bioethanol også fibre til fødevarer, samt protein til brug i dyrefoder. Dette proteinprodukt vil kunne erstatte 8-9 % af det protein som Danmark årligt importerer fra bl.a. Sydamerika, og dermed afhjælpe det pres som Danmark gennem sin husdyrproduktion er med til at lægge på Sydamerikas regnskovsområder.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.