Hveiti

refining life

EurObserv'ER udgiver seneste data for EU's biobrændstofindustri

EurObserv’Er har netop udgivet sin seneste Biofuels Barometer, som indeholder den seneste data inden for udviklingen i brugen af biobrændstoffer i EU.

Rapporten viser at EU’s samlede forbrug af biobrændstof i 2012 lå på 14,4 mio. tons, hvilket er en stigning på 2,9 % i forhold til 2011. Den gennemsnitlige iblandingsprocent ligger på 4,7.

Tyskland er den største forbruger af biobrændstof i EU, og alt biobrændstof brugt i Tyskland er certificeret efter EU’s bæredygtighedskriterier. 

Med en 14. plads og et forbrug på 70.528 tons bioethanol og 159.006 tons biodiesel, ligger Danmark præcis midt i tabellen. Hele Danmarks forbrug er, ligesom Tysklands, certificeret bæredygtigt. 

Det samlede forbrug af biobrændstof i EU fordeler sig på følgende måde:

  • 79,1 % biodiesel

  • 19,9 % bioethanol

  • 0,5 % biogas

  • 0,5 % vegetabilske olier

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.