Hveiti

refining life

hveiti a/s: sponsor på konference om makroalger

Hos hveiti a/s følger vi konstant udviklingen inden for biomasse. Især inden for makroalger er der store fremtidige muligheder.

hveiti a/s er derfor medsponsor på den årlige konference og workshop om dyrkning og udnyttelse af makroalger (tang) arrangeret af AlgeCenter Danmark, som finder sted 12.-13. oktober i Grenaa. 

AlgeCenter Danmark (konsortium bestående af Teknologisk Institut, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, Havets Hus og Kattegatcentret) er vært for den første af flere årligt tilbagevendende konferencer om forskning, dyrkning og anvendelse af makroalger. Intentionen med konferencerne er at klæde danske aktører inden for områderne dyrkning og forarbejdning af makroalger på med den nyeste viden nationalt og internationalt. 

Se programmet på deres hjemmeside.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.