Hveiti

refining life

Litauisk formandskab præsenterer sine energiprioriteter for Europa-Parlamentet

Den 8. juli gav energiminister Jaroslav Neverovich en præsentation af Litauens formandskabs prioriteter og program inden for energi, skriver Petras Vaida på baltisk-course.com, 9. juli

Under sin tale understregede ministeren, at gennemførelsen af det indre energimarked i EU i 2014 er den øverste prioritet for det litauiske formandskab. Ministeren påpegede, at denne prioritering er tæt forbundet med effekterne af en positiv EU økonomisk- og energiforsynings-sikkerhed. Hvad mere er, er det vigtigt for Unionens arbejdspladser og vækstdagsorden, og det er også uløseligt forbundet med EU-målene for konkurrenceevne og opfyldelsen af klima-og energimål for 2020.

Ifølge ministeren vil formandskabet søge at evaluere processen for gennemførelsen af det indre marked for energi i 2014 på møde med energirådet i december. Dette vil give mulighed for at gøre status over fremskridtene og reflektere over de trin der kræves for at opfylde disse mål.

J. Neverovich meddelte at styrkelse af den eksterne dimension af energipolitikken er den anden søjle i det litauiske formandskabs prioriteter på energiområdet. Han understregede at EU har behov for stabile og gennemsigtige globale energimarkeder for at sikre energisikkerheden. Vi skal fortsætte med at forbedre medlemsstaternes samarbejde for så vidt angår de eksterne dimensioner af EU-energipolitik og i vores relationer med eksterne leverandører af energiressourcer.

Arbejdet med ILUC fortsætter

Ministeren påpegede fremskridtene med udkastet til direktivet om indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC) under det irske formandskab. Ifølge ham bør dette tjene som et solidt fundament for at starte drøftelser i Europa-Parlamentet.

"Tiden er af afgørende betydning for vores fælles drøftelser. Mit indtryk er, at de tre institutioner -. Europa-Parlamentet, EU-Rådet og EU-Kommissionen - deler lignende forståelse for behovet for mindskningen af ILUC på den ene side, sammen med klare investeringsperspektiver og gennemførligheden af EU-mål for vedvarende energikilder på den anden. Den litauiske formandskab er opsat på at nå til enighed med Europa-Parlamentet om en fælles målsætning, og dermed afslutte denne sag," udtalte J. Neverovich.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.