Hveiti

refining life

EU: forslag om told på import af amerikansk produceret bioethanol

Europa-Kommissionen har efter en intern undersøgelse foreslået en anti-dumpingtold på 9,5 % på amerikansk importeret ethanol i fem år, skriver ictsd.org, 28.01.13.

Den planlagte anti-dumpingtold har til formål at beskytte Europas egen bioethanol-industri fra lavprisimport ved at øge den faktiske pris på importeret ethanol. Hvis toldpligten vedtages af blokkens 27 medlemslande, vil den gælde for alle amerikanske producenter af ethanol som eksporterer til EU.

Rapporten udarbejdet af Kommissionen fastslår at den kraftige stigning i billig import fra USA fik hårdt ud over EU's bioethanol-industri, idet den var skyld i en faldende fortjeneste, samt at den gik alvorligt ud over industriens evne til at rejse kapital og tiltrække investeringer.

"Eksportører fra USA har formået at øge deres markedsandel ved systematisk at underbyde EU-industriens priser," fastslår Kommissionens forslag.

Fra oktober 2010 til udgangen af september 2011 – som er den officielle periode, hvor Kommissionen undersøgte muligheden for at opkræve told – steg den amerikanske import af ethanol til det Europæiske marked fra en markedsandel på 1,9 % til 15,7 % af EU-markedet. Langt størstedelen af den ethanol der bliver importeret til EU kommer fra USA. Den eneste anden store leverandør er Brasilien, men i undersøgelsesperioden faldt Brasiliens markedsandel i EU fra 30,3 % til 4,5 %.

Kommissionen anbefaler at Europa Rådet vedtager forslaget om implementering af en told seneste 22. februar 2013.

Læs hele artiklen fra Det Internationale Center for Handel og Bæredygtig Udvikling (ICTSD) her.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.