Hveiti

refining life

IEA: Nordens el-system kan blive CO2-neutral i 2050

De nordiske lande har en god chance for at nå det ambitiøse klimamål om en 100 % CO2-neutral energisektor i 2050, konkluderer ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

Det bliver ikke let og slet ikke billigt. Men når det kommer til klimaet, kan vi ikke sidde på den flade og vente på, at den laveste fællesnævner sætter prop i skorstenen.

Sådan lyder opfordringen i den første rapport, IEA har lavet om den nordiske energisektor, som udkom tirsdag den 22. januar. Det er den første regionale rapport, der frem for at fokusere på hele Europa i stedet giver indsigt i de nordiske forhold.

Konklusionen er, at strammer de nordiske lande sig an, kan det lykkes med målet om en CO2-neutral energisektor i 2050.

Rapporten peger blandt andet på, at der er brug for en markant reduktion af energiforbruget, et kvantespring i antallet af vindmølleparker såvel som en mindre revolution af transportsektoren. 

Den største udfordring er transportsektoren

Transportsektoren er det område, hvor der skal ske den største reduktion af CO2-udledning, idet udledningerne fra denne i 2050 skal nedbringes til blot en ottendedel af hvad de er i dag.

For at nå dette peger IEA på at salget af elbiler skal fordobles hvert år frem til 2030, således at det når 30 % af det totale salg i 2030.

Biobrændstoffer skal understøtte fragttransporten og vil i 2050 udgøre halvdelen af energiforbruget i den nordiske transportsektor.  

Flere vindmølleparker

IEA-analysen peger også på, at Norden i langt højere grad skal have flere vindmølleparker. Vindkraften skal udgøre 25 % af elproduktionen i 2050 mod de tre %, den udgør i dag.

Det vil kræve en massiv udvikling i det europæiske el-net for at håndtere den ufleksible vindenergi, men det vil være til Nordens fordel. Ifølge analysen vil Norden i 2050 kunne blive netto-eksportør af grøn el på op mellem 50 og 100 terawatt.

De fem nordiske lande i rapporten er Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Landenes mål for CO2-reduktion i energisektoren er på 85 %. Dertil skal de sidste 15 % købes i internationale CO2-kvoter for at opnå målet om at være 100 % CO2-neutral i 2050.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.