Hveiti

refining life

MEPs splittet før afstemning om biobrændstofmål

MEPs skal i næste uge i Strasbourg stemme om et kontroversielt forslag om at begrænse brugen af konventionelt biobrændstof, som må bruges til at opfylde EU's mål for transportbrændstof, skriver Dave Keating på europeanvoice.com, 5/9.

Forlaget er et modsvar til en voksende bekymring over indirekte arealanvendelse (ILUC), som kan betyde at nogle biobrændstoffer forårsager flere emissioner end de mindsker. Der ud over er der bekymring over om produktionen af afgrøder til biobrændstof fortrænger produktion af afgrøder til fødevarer. 

Ifølge Dave Keating, vil nogle af centrum-højre medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEPs) under et gruppemøde i dag foreslå, at afstemningen udskydes til oktober grundet flere rapporter, som er blevet udgivet i løbet af de seneste uger. 

En industrirapport, som den Europæiske Biodiesel Organisation (EBB) præsenterede for MEPs den 3. september, præsenterer beviser for at indvirkningen fra ILUC er overvurderet. EBB påstår f.eks., at ILUC fra produktion af raps til biodiesel er godt 95 % lavere end hvad EU Kommissionen vurderer. 

Usikkerheden omkring ILUC er for stor til, at man kan medtage tal for ILUC i direktivet,” sagde Raffaello Garofalo, generalsekretær i EBB, i en debat i EU Parlamentet den 4. september.

I august blev Instituttet for Bæredygtig Udvikling (IISD) nødt til at offentliggøre en revision af en rapport, som den udgav i april, og som påstod at biobrændstoffer modtag op til € 5,8 mia. i afgiftsfrihed i 2011. Tallet blev revideret til mellem € 2 og € 2,5 mia. Biobrændstofindustrien siger, at det demonstrerer den unøjagtighed, som præger beviserne mod biobrændstoffer.  

Læs hele artiklen på europeanvoice.com.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.