Hveiti

refining life

Global CO2-udledning steg til rekordhøjt niveau i 2011

De globale CO2-udledninger steg i 2011 2,5 % til 37,5 milliarder tons, en ny rekord, siger Tysklands Institut for Vedvarende energi, skriver Reuters.

"Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil CO2-udledning på verdensplan stige med yderligere 20 % til over 40 milliarder tons i 2020," udtalte Norbert Allnoch, direktør for Den Internationale Økonomiske Platform for Vedvarende Energi (IWR).

Kinas udledning steg i 2011 til 8,9 milliarder tons fra 8,3 i 2010, hvilket har gjort landet til den globalt største udleder. Kinas CO2-udledning var hermed godt 50 % højere end de 6 milliarder tons som USA udleder. På tredjepladsen ligger Indien foran Rusland, Japan og Tyskland.

Blandt de 10 største udledere har USA, Rusland og Tyskland formået at reducere deres CO2-udslip i forhold til året før.

Det Internationale Energiagentur udtalte i maj, at de globale CO2-udledninger var steget 3,2 % sidste år til 31,6 milliarder tons, anført af Kina.

CO2-udledning skal føre til obligatorisk investering

IWR er længe kommet med forslag som skal bremse det stigende forbrug af fossile brændsler og stabilisere de globale CO2-udslip ved at knytte det enkelte lands CO2-udledning til obligatorisk investeringer i klima-beskyttende udstyr og vedvarende energi.

Man har endnu ikke formået at finde konsensus til dette forslag, da et sådant forslag eksponerer de store udlederer for kritik og lægger pres på politikere om at forsvare deres makroøkonomiers truede konkurrenceevne.

De globale CO2-udledninger er i dag 50 % højere end i 1990, som er basisåret for Kyoto protokollen. Den første periode af Kyoto-protokollen udløber den 31. december, hvorefter en ny periode starter.  Længden af den nye periode skal besluttes, når verdens ledere mødes i Doha til topmødet COP18 i denne måned. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.