Hveiti

refining life

Debatindlæg: Det gavner miljøet af producere lokalt

Læs adm. direktør i Hveiti, Svend Brandstrups, debatindlæg trykt i Jyllands-Posten i dag.

Den 19. maj skriver Karl Åge Pedersen fra Videncentret for Landbrug i JP, at ”Tingene er vendt på hovedet”, når det handler om klimabelastning og landbrug, fordi tænketanken Concito foreslår at reducere Danmarks dyrkede areal, for at mindske klimabelastningen.  

De synligste konsekvenser af dette er, at dyrkningsarealet forøges andre stedet på kloden, og at den CO2-opsamling danske afgrøder står for går tabt.

På Information.dk den 21. maj kunne man læse en artikel om Natur- og Landbrugskommissionens rapport, som lægger op til, at den danske svineproduktion kan forøges. Artiklens forfattere beklager dog, at rapporten ikke indeholder den konsekvens det kan få, hvis den danske svineproduktion forøges - nemlig en betydelig forøgelse af sojaimporten.

De to artikler slutter med samme fokus - dansk landbrugs import af 1,5 mio. tons Sydamerikansk soja, hvor vi ikke kender de miljø- og klimamæssige konsekvenser. 

EU Kommissionen har fremlagt et tillægsforslag til VE-Direktivet, som går ud på at sænke brugen af biobrændstof fra 10 % til 5 %. Konsekvensen, hvis dette forslag godkendes, er at EU’s eksisterende produktionsanlæg vil reducere deres aktiviteter og stoppe den positive udvikling de bidrager med. Bl.a. producerer disse anlæg 50 mio. tons proteinfoder, og værd at bemærke, europæisk protein produceret på europæiske afgrøder, som erstatter importeret sojaprotein.

Man tager sig til hovedet

På Grenaa Havn har vi projekteret et anlæg, hvor der skal produceres foderprotein til de danske husdyr, fibre til kosttilskud og bioethanol til erstatning for fossile brændsler- alt sammen fra en traditionel foderhvedekerne. 

Vores Klima- og Energiminister vil have sådanne anlæg stoppet. Han støtter Kommissionens forslag og ønsker det yderligere skærpet. Ministeren argumenterer bl.a. med, at den slags anlæg bidrager til fødevareprisstigninger i udviklingslandene. 

Når man som forretningsmand og projektudvikler hører de argumenter, må man tage sig til hovedet. Ministeren vil hellere eksportere EU’s kornoverskud og importere endnu mere sojaprotein fra Sydamerika. Den eneste logik jeg kan se i den holdning er, at man derved eksporterer både miljøproblemerne med proteinproduktionen, og klimabelastningen til et andet kontinent. Det svarer til konen som fejer affaldet fra hendes trappesten ned på fortovet, for så er det jo ikke hendes problem længere.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.