Hveiti

refining life

GRFA: Biobrændstoffer er nødt til at udgøre en større del af fremtidens energimix

The Global Renewable Fuels Alliance (GRFA) gentog sin opfordring til vedtagelse af politikker, der sikrer biobrændstoffer er en voksende del af verdens fremtidige energimix. skriver BiofuelsJournal.com, 23/10/12.

Da verdens og energiindustriens ledere i denne uge samledes i Dubai på World Energy Forum (WEF) for at udstikke en køreplan for et bæredygtig energimix, gentog GRFA sin opfordring til vedtagelse af politikker, der sikrer biobrændstoffer er en voksende del af verdens fremtidige energimix.

WEF’s mål er, gennem teknologisk innovation, forskning og politisk vilje, at finde løsninger på de udfordringer som en fremtid med bæredygtig energi står over for.

"Vi kan ikke fortsætte vores afhængighed af olie, der fortsat hæmmer den økonomiske vækst, forværrer klimaændringerne og driver fødevarepriserne i vejret," udtalte Bliss Baker, talsmand for GRFA.

Ifølge GRFA bidrog biobrændstoffer i 2010 med 277 milliarder dollars til den globale økonomi og støttede næsten 1,4 millioner jobs. I år forventes ethanolproduktionen at reducere drivhusgasserne (GHG) med 100 millioner tons globalt. Dette er en reduktion på 276.000 tons drivhusgasser om dagen, hvilket svarer til at cirka 20,2 millioner biler bliver taget af vejene om året.

Sidste år udgav Det Internationale Energiagentur, Technology Roadmap – Biofuels for Transport, hvori det hedder, at biobrændstoffer kunne udgøre op til 27 % af verdens transportbrændstoffer i 2050, eliminere 2,1 gigaton CO2-emissioner og ikke bringe fødevaresikkerheden i fare. For nylig opfordrede IEA til at fordoble produktionen af biobrændstoffer, så deres CO2-reduktionsmål kunne blive opfyldt i 2020.

"Verdens- og energiindustriens ledere er nødt til at følge IEA’s henstillinger og vedtage politikker, der sikrer at den globale produktion af biobrændstoffer fordobles i de kommende år for at opfylde CO2-reduktionsmålet og reducere vores farlige afhængighed af importeret råolie," sagde Baker.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.