Hveiti

refining life

Biobrændstofvækst kvalt af politiske forsinkelser

Biobrændstoffer til brug inden for transport bliver mere konkurrencedygtige sammenlignet med olie, men tempoet i væksten er aftaget på grund af manglende regulering og bæredygtighedsstandarder i Europa, udtalte BP’s administrerende direktør for biofuels.

"I Storbritanien får biobrændstoffer ingen skattelettelser overhovedet. Den største hindring til væksten i biobrændstoffer er usikkerhed omkring fremtidige mandater og klare EU bæredygtighedsstandarder," udtaler Philip New fra BP Biofuels til Reuters i et interview den 18. oktober 2011.

Philip New forventer at EU kan opfylde 2020-målet om at 10 % af energi til transport skal komme fra vedvarende energikilder, navnlig biobrændstoffer, hvis nye foranstaltninger til at støtte de mere bæredygtige alternative brændstoffer bliver indført.

EU-politikere debatterer i øjeblikket de grønne akkreditiver af nogle biobrændstoffer og forventes at fremlægge forslag til godkendelse af EU-landenes regeringer og lovgivere inden udgangen af året. Men ifølge Reuters kan der gå flere år for lovgivningen kommer på plads.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.