Hveiti

refining life

Skulle der ikke ligge et bioraffinaderi på Grenaa Havn?

Den 24. september kunne man i Grenaa Bladet læse følgende artikel af Trine Gram Nielsen, kommunikationsansvarlig i Hveiti, om hvordan planerne med opstart af et bioraffinaderi på Grenaa Havn skrider frem.

Det er efterhånden ved at være et par år siden, at planerne om et stort bioraffinaderi på Grenaa Havn blev præsenteret. Et bioraffinaderi, som ud over at give lokale arbejdspladser, skal producere både fødevarer, foder og bæredygtigt brændstof. Men hvor bliver det af?

Dette er et spørgsmål vi hører rigtig ofte - og forståeligt nok.

Ligesom rigtig mange mennesker i Grenaa og omegn, havde vi både håbet og troet, at byggeriet på Grenaa Havn ville være i gang på nuværende tidspunkt. Sådan er det ikke gået, men det betyder ikke, at der ikke stadig bliver arbejdet på højtryk for at føre planerne ud i livet.

Politisk turbulens

Faktum er, at al regulering på området for biobrændstof bliver styret fra Bruxelles. I 2009 blev der fra Bruxelles lavet nogle regler om hvor meget biobrændstof man i 2020 skal blande i benzin og diesel i EU. Det fik investorer, inkl. investorerne bag Hveiti, til at se store muligheder for dette marked, og arbejdet gik i gang.

I oktober måned sidste år forslog man i Bruxelles nogle ændringer til disse regler. Helt konkret forslog man, at halvere markedet for biobrændstof i EU, i forhold til hvad der tidligere var besluttet.

På det tidspunkt var vi i Hveiti tæt på at indgå en aftale, der ville betyde at vi kunne gå i gang med byggeriet. Men med forslaget om en halvering af markedet for biobrændstof, var markedet pludselig blevet usikkert for investorerne, og de tøvede. Selvom der i størstedelen af EU’s medlemslande ikke er opbakning til en halvering af markedet for biobrændstof, vil investorerne højst sandsynligt fortsætte med at være afventende, indtil der er vedtaget lovgivning på området, som man kan forholde sig til. Derfor ligger der endnu ikke et bioraffinaderi på Grenaa Havn. Med lidt held vil denne lovgivning blive endeligt vedtaget i år.

Konstant udvikling

Hvis vi, som vi havde troet, havde fået finansieringen på plads sidste år, var projektet blevet meget anderledes end det er i dag. Biobrændstofindustrien udvikler sig konstant, og vi er blevet meget klogere end vi var for et år siden. Derfor er det også et meget bedre raffinaderi, vi nu arbejder på at etablere.

Så selvom vi gerne ville have været i gang på nuværende tidspunkt, mener vi, at forsinkelsen har styrket projektet. Vi tør ikke sætte den meget efterspurgte dato for hvornår byggeriet går i gang, men vi tør godt love, at planerne og ambitionerne for projektet ikke er blevet mindre. Vi tror stadig ligeså meget på projektet, som vi gjorde da vi startede det.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.