Hveiti

refining life

Ny regering satser massivt på miljø og klima

Den nye regering får en langt grønnere profil end den tidligere, skriver Michael Rothenborg og Mads Brandstrup i Politiken den 3. oktober 2011.

Under overskriften ’Grøn omstilling’ slår regeringsgrundlaget fast, at krisen på klima- og miljøområdet er sidestillet med den økonomiske krise – og at den nye regering vil agere derefter.

Ifølge den nye regerings klima- og miljøplan skal al Danmarks energi i 2050 komme fra vedvarende energi, og allerede i 2020 skal vi have reduceret vores CO2 udledning med 40 % og 1/5 af elproduktionen skal komme fra vindenergi.

Dette er blot nogle af de nye mål på klimaområdet, som skal samles i en ny klimalov.

»Det her kan gøre Danmark til grønt foregangsland igen. Især målet om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 40 % i 2020, vil sammen med de andre klima- og energimål katapultere Danmark op i EU’s absolutte top – og er et fantastisk grundlag for igen at kunne trække andre lande med op«, siger afdelingsleder i WWF Verdensnaturfonden John Nordbo. 

Derfor handler det nu om at gøre de nye mål – og hvordan disse skal nås - konkrete.

»Det er afgørende, at der også kommer krav om støtte til energirenovering og andre tiltag, der sikrer, at langt det meste CO2-reduktion opnås på hjemmebane, så man ikke bare betaler for eksempel Kina for at skrue ned for udledningen«, siger han.

Nye grønne arbejdspladser

En lang række skrappere krav på miljøområdet skal bane vejen for nye grønne arbejdspladser. Regeringen vil gennem såkaldt intelligent regulering give virksomheder mulighed for at afprøve nye teknologier på det danske hjemmemarked.

Det er man nu stiller skrappere krav på miljøområdet skal give virksomhederne incitament til at udvikle nye metoder og produkter, som kan sælges på verdensmarkedet, og som samtidig gavner miljøet, udtaler Steen Gade, SF. Han tilføjer at krav og mål skal opstilles for mange år ud i fremtiden, så virksomhederne får mulighed for at tilpasse sig.

Nye tider for landbruget

Derudover må det danske landbrug indstille sig på, at der er nye tider på vej. Regeringen vil bruge dele af EU’s landbrugsstøtte til naturformål i stedet.

Desuden vil man nedsætte en natur- og landbrugskommission, der skal lave en samlet løsning på landbrugets økonomiske og miljømæssige problemer. Landbruget skal blandt andet kunne tjene penge på at levere biobrændsel til Danmarks energiforsyning.

Derfor mener Steen Gade, landbruget ikke behøver frygte den nye regering.

»Det er landbrugets chance. Det handler om at tjene penge på at være energileverandør, være producent af kvalitetsfødevarer og samtidig tjene penge på at være naturforvalter«, siger han.

Danmark halter bagefter med at få indført en række EU-regler omkring vandmiljøet. Her er Det Økologiske Råd skeptisk over for, at der i regeringsgrundlaget ikke sættes klarere mål. 

»På landbrug, vand og natur burde regeringsgrundlaget være mere konkret, for eksempel med krav om pesticidreduktion og flere efterafgrøder, der opsuger kvælstofforurening«, siger sekretariatschef Christian Ege.

På nationalt plan vil der blive nedsat en ’taskforce’ for klimatilpasning, og landets kommuner skal inden for to år lave handlingsplaner for, hvordan de vil håndtere udfordringen. Dette skal afhjælpe de omfattende problemer med oversvømmelser, som danskerne for alvor har kæmpet med denne sommer, og som er noget man ifølge klimaforskningen vil komme til at se mere af fremover. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.