Hveiti

refining life

Danmark skitserer miljømæssige mål for EU-formandskab

Danmarks miljø-og energiministre svor den 19. december at gøre bæredygtighed og ressourceeffektivitet til prioritet under landets forestående EU-formandskab, skriver EurActive.com den 20. december 2011.

Miljøminister Ida Auken opfordrede til at gøre energieffektivitet juridisk bindende, og afviser bekymring om at svage økonomier og euroområdets gældskrise ville overtrumfe miljøet i EU-politiske debatter i de kommende måneder.

"Det er ikke nok kun at kunne fokusere på den finansielle krise lige nu, og så ikke se den lige så vigtige eller lige så alvorlige krise - nemlig den miljømæssige krise," sagde hun på et orienteringsmøde 12 dage før landets EU-formandskab begynder . "Vi har alle muligheder for at holde miljøet på dagsordenen på trods af de hårde tider på den økonomiske front."

Auken udtalte, at der er økonomiske muligheder i ressourceeffektivitet.

"De virksomheder, der er i stand til at få mere ud af mindre, der kan producere med mindre brug af energi og råstoffer vil være de mest konkurrencedygtige på bare nogle få år," sagde hun og kaldte ressource produktiviteten "hjørnestenen" i europæisk politik.

Kommende udfordringer

Danmark overtager formandskabet fra Polen den 1. januar i et Europa domineret af dets euro og statsgældsproblemer, og tegn på svækkelse af den økonomiske sundhed.

Den danske dagsorden er i risiko for at møde modstand fra nogle fronter som ikke vil oprette juridisk bindende standarder, når konkurrenceevne og vækst er hovedbekymringer.

Martin Lidegaard, Danmarks klima, energi og bygningsminister, udtalte at vedvarende energi og energieffektivitet ville hjælpe økonomien snarere end skade den.

Hvis man ikke bifalder de fem scenarier, der er indeholdt i Europa-Kommissionens energi-køreplan for 2050 - afsløret den 15. december – vil der ikke være alternativer til en bedre ressourceudnyttelse og alternativ energi, udtale Lidegaard.

"Ingen af de scenarier, der er blevet fremlagt af Kommissionen ville gå uden en stor indsats for at sikre energieffektivitet og større indsats for at sikre mere vedvarende energi."

"Det er et must, uanset hvilken vej vi går," sagde han.

Nogle vedvarende energi fortalere ser EU’s udøvende plan for at være for tam, for eksempel ved ikke at fastsætte obligatoriske 2030 mål for emissionsreduktioner og anvendelse af vedvarende energi - som nu findes for 2020.

Vejen til Rio

Udover udfordringer gennem stærkere forpligtelser til vedvarende energi og effektivitet, vil danskerne præsidere på et tidspunkt hvor der forventes kampe om den fælles landbrugspolitik, vedvarende bekymringer om genetisk modificerede afgrøder, og en revision af den europæiske kemiske lov, som nogle lande vil gøre mere fleksibel.

Det danske formandskab vil omfatte en stærk bevarelse dagsorden med fokus på bæredygtig vækst. Det vil presse på for at integrere energieffektivitet og bæredygtig udvikling i EU’s transport-og landbrugspolitik.

Danmark vil også føre Rådet under FN’s konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro, Brasilien, i juni. Danskerne forventer at bruge den internationale platform til at presse EU-politikker om bæredygtig udvikling, siger Ida Auken.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.



Følg Hveiti på facebook.