Hveiti

refining life

EU-landene støtter udviklingen af et specifikt EU protein forsyningssystem

Ifølge euroalert.net, støtter mange EU-lande et forslag fra den østrigske delegation om at iværksætte initiativer, der gør det muligt at udvikle et protein forsyningssystem specifikt for EU.

Den østrigske delegation har oplyst, at Østrig hilser målene i den foreslåede ændring af VE-direktivet og Brændstofkvalitetsdirektivet velkommen, men at forslaget skal analyseres i dybden.

Desuden mener Østrig at begrænsningen af første generations biobrændstoffer til 5 % kan være fornuftige ud fra et økonomisk synspunkt, men at man er nødt til at skelne mellem de forskellige former for første generations biobrændstoffer. Første generations biobrændstoffer produceret i EU er bæredygtige, bl.a. på grund af det proteinrige biproduktet, men konsekvensanalysen ser ikke på disse positive konsekvenser.

Derfor støtter mange medlemsstater forslaget fra den østrigske delegation om at iværksætte initiativer, der gør det muligt at udvikle et protein forsyningssystem specifikt for EU. Medlemsstaterne mener at det vil bidrage til at mindske EU’s afhængighed af importeret proteinfoder. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.