Hveiti

refining life

EU-Kommissionens forslag om halvering af brugen af biobrændstof droppet

Efter ministerrådsmøde i Bruxelles i dag hvor EU’s Energiministre ikke kunne nå til enighed, er EU-Kommissionens ændringsforslag til VE-direktivet faldet til jorden. Det samme er forslaget om at halvere brugen er biobrændstof.

EU’s energiministre mødtes i Bruxelles i dag for at stemme om det kompromisforslag, som det litauiske formandskab havde præsenteret. 

I oktober 2012 kom EU-Kommissionen med et ændringsforslag til Direktivet for Vedvarende Energi (VE-direktivet), som bl.a. forslog at halvere brugen af biobrændstof. Dette forslag er gennem det sidste år blevet diskuteret i Bruxelles, men uden at man har kunnet nå til enighed. 

I et sidste forsøg på at nå til enighed inden parlamentsvalget i maj 2014, kom det nuværende litauiske formandskab med et kompromisforslag. Dette forslag blev dog i dag afvist.

Det betyder reelt, at man ikke kan nå at komme til enighed inden parlamentsvalget, og at EU-Kommissionens forslag dermed er dødt. 

Konkret betyder det, at den politiske ambition fra 2009 om 10 % vedvarende energi i transportsektoren i 2020 fastholdes, og at dette mål kan opnås gennem brug af biobrændstof. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.