Hveiti

refining life

Hvorfor biobrændstof er en vigtig del af Europas transportsektor

Hvad skal transportkøretøjer bruge som energikilde i 2030? Eksperter vurderer, at flydende brændstof stadig vil være den væsentligste energikilden i transport – især i sektorerne for luftfart og vejtransport, skriver Ausilio Bauen 27/11 på euractive.com.

Hvad skal transportkøretøjer bruge som energikilde i 2030? Dem af jer som svarede gas, el eller hydrogen er måske på rette spor, da disse kilder bliver mere og mere nyttige i bestræbelserne på at møde vores behov for ren energi. Alligevel forudser senarier som det fra det Internationale Energiagenturs World Energy Outlook at flydende brændstof vil være hovedenergikilden i transport - især i sektorerne for luftfart og vejtransport.

Biobrændstof er transportbrændstof produceret fra vedvarende kilder eller affaldsmateriale, og reducerer CO2 udledningen væsentlig sammenlignet med fossile brændsler. På europæisk niveau er de også attraktive, idet de medvirker til energi-forsyningssikkerhed og hjælper medlemslandene med at beskytte sig selv mod stigninger i olipriser. 

I Europa er den mest gængse form for biobrændstof biodiesel, som står for omkring 70 % af biobrændstofmarkedet. Biodiesel vil forblive en del af energimixet, men bioethanol (og måske også andre ilte brændstoffer som butanol) og drop-in diesel erstatninger vil stå for det meste af forsyningen. Disse skal komme fra bæredygtig biomasse.

For at vise hvordan EU Kommissionen realistisk kan nå sine mål gennem biobrændstof, har E4tech udviklet en harmoniseret Auto-Fuel køreplan for biobrændstof i EU frem til 2030. De vigtigste resultater viser, at biobrændstof i 2030 kan bidrage med mellem 12 og 15 % af energiforbruget i transportsektoren, hvilket repræsenterer en CO2-reduktion på mellem 8 og 11 %.

Læs hele artiklen på euractive.com. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.