Hveiti

refining life

EUDP: fokus på bioenergi

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) investerer 194 mio. kr. i nye energiteknologiske projekter, hvoraf størstedelen af pengene går til bioenergi, skriver Energistyrelsen den 15/12.

EUDP har valgt at støtte 47 nye energiteknologiske projekter med tilsammen 194 mio. kr. Projekterne kan bidrage til en fremtid uden fossil energi og samtidig skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. 

Projekterne har et samlet budget på 491 mio. kr., og projektdeltagerne stiller selv med ca. 60 % af investeringen. 

De største støttebeløb er givet til bioenergi, hvor 9 projekter tilsammen har fået tilsagn om knap 72 mio. kr. Derefter kommer vindkraft, hvor 7 projekter har fået knap 44 mio. kr. og energieffektivisering, hvor 12 projekter har fået godt 37 mio. kr.

Tilsagn på teknologiområder mio. kr. Antal Ansøgt
Bioenergi 71,9 9 183,5
Brint og brændselsceller 20,7 8 43,2
Bølgekraft 0,2 1 9,8
Energieffektivitet 37,4 12 124,1
Solenergi 10,6 3 16,3
Smart Grid og energisystemer 6,1 2 28,7
Vindkraft 43,9 7 176,1
Øvrige 3,3 5 4
Sum 194 47 585,8

Bestyrelsesformand Torkil Bentzen udtaler:

"Vi har i denne runde bevilget penge til en række store projekter på bioenergi-området. Projekterne fokuserer blandt andet på at omdanne biomasse til gas, der kan anvendes i et motor, raffineres til flydende brændsler eller på sigt lagres i naturgasnettet.  Samtidig arbejdes der på at genanvende næringsstofferne, hvilket giver mulighed for en bæredygtig anvendelse af biomassen. Sammen med energieffektivisering og udvikling af de øvrige teknologier vil projekterne kunne bidrage til, at Danmark får opbygget et fleksibelt og effektivt energisystem uden fossil energi."

Projekterne igangsættes i starten af det nye år og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre år. 

Kilde: Energistyrelsen, 15. december 2011

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.