Hveiti

refining life

Statsstøtten til fossile brændsler skal fjernes

Med slutdokumentet fra Rio+20 konferencen er der for alvor kommet fokus på de problematiske subsidier til fossile brændsler, og Danmark går nu sammen med en række andre lande for at få teksten fra Rio omsat til handling.

Dokumentet skal nu bruges som en løftestang i kampen mod subsidierne, skriver Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

Torsdag mødtes ministrene fra Costa Rica, Etiopien, Finland, New Zealand, Norge, Sverige Schweiz og Danmark på konferencen i Rio. Sammen udgør de ”Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform” – i daglig tale vennegruppen.

Slutdokumentet fra Rio +20 konferencen skaber fornyet optimisme blandt gruppens medlemmer, som nu vil intensivere indsatsen for at få udfaset støtten til de fossile brændsler. Tidligere fokuserede gruppen især på G20-landene, men nu vil den gå bredere ud og invitere landene til at deltage i arbejdet for at få fjernet subsidierne

”Rio-konferencen sender et vigtig signal til alle verdens lande om, at det er problematisk at holde prisen nede på fossile brændsler. Det signal har vi opfanget, og medlemmerne af vennegruppen vil gøre alt for at få overbevist andre lande om, at det er skadeligt for klimaet og dårligt for økonomien at subsidiere fossile brændsler” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Ifølge det Internationale Energi Agentur (IEA) blev der i 2010 brugt 409 milliarder dollars på at holde prisen på fossile brændsler nede. Da olieprisen siden er steget, mener IEA, at støtten i år vil runde 600 milliarder dollars. En stor del af pengene bruges af regeringerne i ulandene, som ønsker at skåne deres befolkninger for effekten af den stigende oliepris.

IEA anslår, at udledningen af CO2 vil falde med 10 procent i 2050, hvis man fjerner alle subsidier.

”Vi får ikke fjernet subsidierne i dag eller i morgen. Men det bliver en af de vigtigste kampe at tage i de kommende år. Hvis vi får begrænset subsidierne, vil det være et meget vigtigt bidrag i kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer”, siger Martin Lidegaard.

U-landenes argumenter for at holde olieprisen nede, er typisk, at det handler om at friholde de fattigste fra prisstigningerne. Men IEA påpeger, at middel- og overklassen har langt mere gavn af subsidierne, og at der findes langt bedre måder at føre socialpolitik på end via subsidier til fossile brændsler.

Støtten til fossile brændsler er med til at forhindre en nødvendig omstilling til vedvarende energi. Mens der i 2010 blev brugt 409 milliarder dollars på at støtte fossile brændsler, blev der til sammenligning kun brugt 66 milliarder dollars på at støtte vedvarende energi.

 

Kilde: Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, 21. juni 2012.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.