Hveiti

refining life

Analyse: kan grøn skat opmuntre til bæredygtigt forbrug og produktion?

Skatter og et nyt grønt moms-system kan bruges til at stimulere bæredygtigt landbrug, fødevareproduktion og forbrug, skriver Chris Harris, chefredaktør på thebioenergysite.com den 18. november.

Konceptet med et nyt skattesystem skal få forbrugere til at handle mere bæredygtige og miljøbevidste produkter. 

For at sikre at et produkts miljømæssige fodspor er indregnet i prisen på produktet har Europa-Kommissionen udgivet en ny analyse som kommer med en række anbefalinger til et system med grøn moms baseret på produktets livscyklusanalyse. 

Det nye økonomiske redskab vil opmuntre til bæredygtig produktion og forbrug, hævder forskerne. 

Analysen, Towards stronger measures for sustainable consumption and production policies: proposal of a new fiscal framework based on a life cycle approach, af C. De Camillis og M. Goralczyk og trykt i The International Journal of Life Cycle Assessment, foreslår et system hvor moms, udregnet på bagrund af den miljømæssige indvirkning af hele produktets livscyklus, skal bruges til at guide forbrugere til at købe mere bæredygtige, miljøvenlige produkter. 

Forskerne konkluderer, at kombinationen af moms og livscyklusanalyse har potentialet til at have en betydelig indflydelse på bæredygtigheden af vores forbrug og produktion.  

Vigtigheden af at afkoble miljøødelæggelse fra økonomisk vækst er fremhævet i EU’s Køreplan til et resourceeffektivt Europa og Handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik.

EU’s Roadmap skitserer hvordan Europas økonomi kan transformeres til en bæredygtig økonomi inden 2050.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.