Hveiti

refining life

EU: rygter om løftebrud i brugen af biobrændstoffer

Ifølge Reuters har nyhedsbureauet opsnappet et rygte fra EU Kommissionen om at de har lagt et forslag til en ny politik på biobrændstofområdet på bordet, skriver Reuters den 11. november 2012.

Der er tale om et udkast til ILUC politik, som ifølge Reuters går ud på at iblandingskravet for biobrændstof baseret på såkaldte 1. generationsbrændstoffer fra 2020 skal sænkes til 5 %. Hvis udkastet taler sandt er det en U-vending fra EU's side, hvor målet indtil nu har været en 10 % iblanding af biobrændstoffer i 2020. 

Hvis procentdelen af biobrændstof (bioethanol og biodiesel) sænkes politisk til 5 % i 2020, vil EU igen få et stort overskud af korn- og rapsprodukter, som vil kræve nye subsidieordninger i EU's landbrugspolitik. Dette vil resultere i negative konkurrenceforhold for specielt udviklingslandenes landbrugssektor, idet det meget vel kan betyde at EU igen vil starte dumpning af overskudskorn, majs og rapsfrø på verdensmarkedet,” udtaler Svend Brandstrup, adm. direktør i hveiti a/s.

Ud over at iblandingskravet ifølge Reuters vil blive sænket fra 10 til 5 %, vil EU ifølge udkastet også begrænse brugen af potentielle fødevarer til produktion af bl.a. bioethanol.  Dette betyder at man ikke længere må bruge afgrøder som i teorien kunne være brugt til fødevarer eller foder til produktion af biobrændstoffer. I stedet skal man bruge alger og husholdningsaffald, lyder udkastet ifølge Reuters.

Kommissionens forslag til at husholdningsaffald og alger skal opfylde iblandingskravene er meget urealistiske, og dog hvis forbrugerne forsætter med det kolossale madspild som eksisterer i dag er der måske råvarer tilstede,” udtaler Svend Brandstrup.

Negativ effekt på Europæisk økonomi

Hvis et forslag som dette bliver implementeret i den Europæiske biobrændstofsektor vil det have alvorlige konsekvenser for den Europæisk økonomi. Biobrændstofsektoren er vurderet til en værdi at 17 milliarder euro på årsbases, skriver Reuters.

”Tre år efter at EU gjorde biobrændstoffer til en central del af dens politik for at promovere brugen af vedvarende energi i transportsektoren, truer dette forslag eksistensen af den industri, som blev grundlagt som svar på EU's politik på området, som er ansvarlig for 50.000 job, og som ville være kommet med næste generation af biobrændstofteknologi,” udtaler Jean-Philippe Puig, adm. direktør i Sofiproteol, EU's største biodieselproducent, til EurActive.

På den anden side af Atlanten tager de fat om roden og gør noget ved det. Ifølge amerikanske og canadiske producenter af bioethanol, vil et reduceret iblandingskrav i USA medføre en op til 25 % højere benzinpris. Deres opfattelse er at de amerikanske forbrugere ikke skal betale for dårlig europæisk politisk ledelse og manglende evne til selvforsyning af fødevarer i udviklingslandende via en høj brændstofpris. 

På partikonventet i North Carolina udtalte Præsident Obama sig om vigtigheden af biobrændstoffer for den amerikanske økonomi, idet de erstatter importen af en million tønder olie om dagen (159 millioner liter). Præsidenten udtalte følgende:

“We’re offering a better path, a future where we keep investing in wind and solar and clean coal; where farmers and scientists harness new biofuels to power our cars and trucks.”

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.